Crossref Member Badge

Феномен ДГУ та ГДУ в освіті України

04.12.2017

Феномен ДГУ та ГДУ в освіті України

Калініна Л. М.  Феномен ДГУ та ГДУ в освіті України Розвиток, сутність й організаційні механізми їх реалізації / Людмила Калініна, Олена Онаць // газета Директор школи. 2017. – № 2122 (813814). – С. 827.

 

 ФЕНОМЕН ДГУ ТА ГДУ

В ОСВІТІ УКРАЇНИ

Розвиток, сутність й організаційні механізми їх реалізації

 

У матеріалі розкрито сутність феноменів державно-громадського та громадсько-державного управління загальноосвітнім навчальним закладом, організаційних механізмів громадсько-державного управління, висвітлено генезис поглядів учених щодо цих феноменів, проаналізовано стан використання організаційних механізмів на практиці. Також обґрунтовано взаємозв’язок між стилем керівництва й упровадженням організаційних механізмів громадсько-державного управління в діяльність загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Людмила КАЛІНІНА, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, м. Київ;

Олена ОНАЦЬ, старший науковий співробітник відділу, президент Асоціації керівників шкіл України, кандидат педагогічних наук

 

Переглянути статтю 


Повернення до списку