Crossref Member Badge

Організаційні механізми ГДУ: концептуальні засади

15.01.2018

Організаційні механізми ГДУ: концептуальні засади

Калініна Л. М.  Організаційні механізми ГДУ : концептуальні засади

/ Людмила Калініна, Олена Онаць // газета Директор школи. 2017. – № 2324 (815816). – С. 624.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ГДУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

На думку авторів дослідження, громадсько-державне управління — це ключова умова якісно нового, стабільного функціонування освіти й інноваційного розвитку ЗНЗ. Адже освіта є стратегічним ресурсом соціально-економічного та культурного розвитку держави, забезпечення її національних інтересів, особистісного розвитку кожної людини відповідно до вимог демократичного суспільства. Тому й потрібно вносити кардинальні зміни в управління освітою та діяльність шкіл зокрема, надавши випереджальний характер її модернізації й упроваджуючи різні моделі громадсько-державного управління, готувати керівників до управлінської діяльності в нових умовах.

 

Людмила КАЛІНІНА, завідувач відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН

України, доктор педагогічних наук, професор;

Олена ОНАЦЬ, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України,

президент Асоціації керівників шкіл України, кандидат педагогічних наук


Переглянути статтю


Повернення до списку