Crossref Member Badge

Організаційний механізм управління школою

05.06.2019

Організаційний механізм управління школою

Організаційний механізм управління школою

Факторно - критеріальна модель оцінювання ефективності інформаційного забезпечення

У статті наголошено про необхідність комплексного оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління (ІЗОМУ) в системі «управління – механізм управління – організаційний механізм управління». Також подано факторно-критеріальну модель оцінювання ефективності ІЗОМУ школою, у якій зазначено фактори й параметри, які характеризують процес ефективності. Автори дослідження встановили взаємозв’язок між рівнем інформаційного забезпечення організаційного механізму управління школою й результативністю освітньої діяльності учнів експериментальних шкіл.

 

Людмила КАЛІНІНА, доктор педагогічних наук, професор, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України;

Ганна КАЛІНІНА, аспірантка Інституту педагогіки НАПН України 

Калініна Л. М., Калініна Г. М., Організаційний механізм управління школою. Директор школи. № 3 (843), березень 2019 – С. 22–34.

 


Повернення до списку