Crossref Member Badge

В Україні готуються відзначити ювілей Василя Олександровича Сухомлинського

В Україні готуються відзначити ювілей Василя Олександровича Сухомлинського 10.09.2013

 5 липня 2013 р. Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відзначення 95-ї річниці від дня народження В.О.Сухомлинського», якою передбачено урочисто відзначити на державному рівні 95-річчя від дня народження видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.

          Різноплановий і багатоаспектний доробок педагога-гуманіста, вченого із світовим ім’ям,  публіциста, дитячого письменника, творча спадщина якого є невичерпним джерелом з різноманітних питань педагогічної теорії та шкільної практики, становить 48 книг, 500 наукових статей, понад 1500 оповідань і казок для дітей. На початок ХХІ ст. вийшло 65 творів Василя Сухомлинського, укомплектовано близько 10 тематичних збірників його праць. Твори Василя Олександровича перекладено 59 мовами народів світу.

Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського спільно з Департаментом освіти і науки Київської державної адміністрації розпочала всебічну підготовку до цієї дати. 17 вересня в Будинку вчителя (м. Київ) відбудеться урочисте засідання «В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю», присвячене 95-річчю від дня народження великого педагога. До цієї події Педагогічний музей України та Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського організовують тематичну виставку, що розповість про творчий шлях і педагогічну діяльність видатного педагога. Запланований захід надасть можливість ученим, викладачам, учителям та іншим представникам освітянської громади обмінятися думками з різних проблем сучасної освіти та здійснити порівняльний аналіз ідей Василя Сухомлинського в контексті зарубіжної педагогіки.

В Україні було проведено 19 педагогічних читань у різних регіонах України, що стали неоціненним внеском у розвиток сухомлиністики, передусім вивчення, популяризацію та впровадження у шкільну практику ідей видатного українського педагога. 

У цьому ювілейному році найголовнішою подією також стануть VІ міжнародні та ХХ всеукраїнські педагогічні читання “Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості”, що відбудуться 27-28 вересня 2013 р. в м. Кіровограді та смт. Павлиші. Їх організатори Всеукраїнська асоціація імені В.О. Сухомлинського, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, зокрема лабораторія історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України та ін. Науковці планують працювати за такими темами і напрямами: В.О.Сухомлинський про розвиток творчої особистості школяра: індивідуальний і диференційований підходи; виховання творчих якостей особистостіпріоритетний напрям педагогічної теорії і практики: від історії до сьогодення; педагогічні умови розвитку творчої особистості в освітньому процесі навчальних закладів різних типів; розвиток творчого потенціалу педагога; роль шкільної бібліотеки в розвитку творчої особистості. Матеріали педагогічних читань буде опубліковано у збірнику наукових праць «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який незабаром вийде з друку.

Важливо, що педагогічна громадськість різних регіонів України вже сьогодні готується до ювілею: проводяться науково-практичні конференції, наукові семінари, круглі столи тощо.  Так, 26-27 вересня 2013 р. в Коломийському інституті Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбудеться науково-практичний семінар «Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського». Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка планує провести 27-28 вересня 2013 р. щорічну традиційну всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес вищої і середньої школи педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського».

З кожним роком коло прихильників та послідовників видатного педагога-гуманіста зростає, а його ідеї об’єднують не лише вітчизняних педагогів, а й педагогів різних країн. Так, у запланованих урочистостях візьмуть участь науковці, освітяни Росії, Китаю, Польщі та інших країн. 

Важливою подією в сухомлинознавстві вважаємо появу колективної монографії «В.О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів» (Луганськ, 2012), упорядники  О.В. Сухомлинська, О.Я. Савченко, В.С. Курило, І.Д. Бех та ін.), що побачила світ українською і російською мовами.

У руслі ювілейних заходів академік О.В. Сухомлинська упорядкувала і перевидала працю В.О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям» (видавництво «Акта», 2012), що вже потрапила до вчителів, науковців, викладачів. Ольга Василівна також підготувала до видання книгу «Павлиська школа: погляд крізь роки», яку педагогічна громадськість чекає з великим інтересом.

Варто звернути увагу й на постійно діючу протягом 2013 року у приміщенні Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського книжкову виставку «Творчий розвиток особистості в контексті поглядів В. О. Сухомлинського», на якій представлено матеріали за такими рубриками: «Художні твори Василя Сухомлинського як джерело виховання творчої особистості»; «Проблеми формування творчої особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського»; «Творче використання педагогіки Василя Сухомлинського в освітньому просторі України».

На завершення короткого огляду запланованих заходів до відзначення ювілею Василя Олександровича Сухомлинського наведемо міркування голови Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського Олександри Яківни Савченко, про те, що сучасні науковці та освітяни мають «ще більше докладати зусиль, щоб досліджувати, розширювати й доглядати освітянське поле, засіяне зернами ідей Сухомлинського» (Розвиток сухомлиністики за десять років, 2003), які особливо актуалізуються в умовах розбудови особистісно орієнтованої системи освіти, розроблення педагогіки людиноцентризму.

  Член бюро Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Л.Д. Березівська

 


Повернення до списку