Crossref Member Badge

Педагогічні читання «Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної науки»

Педагогічні читання «Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної науки» 16.09.2013

13 вересня 2013 року у Києві відбулися Педагогічні читання «Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної науки». У межах Педагогічних читань відбулося урочисте відкриття виставки «Метод і творчість Олександра Мазуркевича» і наукове засідання.

Організатори: Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічний музей НАПН України

У заході взяли участь учені-педагоги (академіки НАПН України: Сухомлинська О.В., Савченко О.Я., Вашуленко М.С., Бібік Н.М., член-кореспондент НАПН України Мальований Ю.І., почесні академіки: Плахотник В.М., Хорошковська О.Н., доктори педагогічних наук: Березівська Л.Д., Дічек Н.П., завідувач лабораторії літературної освіти Паламар С.П., провідні наукові співробітники: Шевченко З.О., Міхно О.П., старші наукові співробітники Логвіненко Н.М., Антонець М.Я., а також гості Педагогічних читань Куцевол О.М., завідувач кафедри методики філологічних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Пультер С.О., професор кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка; Токмань Г.Л., професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Усатий А.В., завідувач кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка; Матюшкіна Т.П., завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського; Гальонка О.А., доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського Кравець Ю.М., викладач кафедри методики викладання української мови і літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова. Вітальний лист надіслав колишній аспірант О. Мазуркевича Доманський В.А., д.п.н, професор, завідувач кафедри філологічної освіти і міжпредметної інтеграції ЛОІРО (Росія);

Мета заходу – ознайомити учасників наукового засідання з досвідом впровадження методичних ідей академіка Мазуркевича О.Р. в сучасну методику викладання української літератури в школі.

Результати. Матеріали наукового засіданя будуть висвітлені на сторінках фахової педагогічної преси.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТОПовернення до списку