Crossref Member Badge

Семінар-практикум «Особливості викладання другої іноземної мови в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»

Семінар-практикум «Особливості викладання другої іноземної мови в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів» 24.09.2013

Упровадження у навчальні плани діяльності загальноосвітніх навчальних закладів другої іноземної мови є однією із пріоритетних тенденцій розвитку сучасної вітчизняної середньої школи. Для України ця проблема стає актуальною у 2013 році, коли з 1 вересня всі загальноосвітні навчальні заклади запровадили вивчення другої іноземної мови. Це нововведення потребує певних заходів, які зорієнтували б учителів в організації ефективного процесу навчання.

19 вересня 2013 року на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів у м. Біла Церква відбувся обласний семінар-практикум для вчителів іноземних мов (іспанської, німецької, французької) з проблеми «Особливості викладання другої іноземної мови в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів».

У семінарі взяли участь Редько Валерій Григорович, завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент, співавтор підручника «Іспанська мова. 5 клас»; Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, автор навчально-методичного комплексу з німецької мови «Parallelen 5»; Клименко Юрій Михайлович, вчитель французької мови Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради, автор підручника з французької мови «Французька мова. 5 клас».


В. Г. Редько у своїй доповіді «Дидактико-методичні підходи до конструювання змісту та організації навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах» висвітлив питання впровадження другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах України. Він детально зупинився на таких проблемах:

- сучасні підходи до навчання другої іноземної мови;

- методи та принципи навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах України;

- особливості використання навчально-методичних комплексів для викладання другої іноземної мови (іспанської, німецької, французької);

- взаємопов`язане і збалансоване навчанні видів мовленнєвої діяльності;

- виконання учнями завдань діяльнісного, проблемно-пошукового, творчого характеру, що сприятиме розвитку креативного мислення, загальнонавчальних умінь, усвідомленого використання власного навчального досвіду, в тому числі у вивченні рідної та першої іноземної мови, міжпредметних звʼязків, обʼєктивного оцінювання та переосмислення рівня своїх навчальних досягнень.

Н. П. Басай презентувала авторську концепцію серії навчально-методичних комплексів «Parallelen» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів для навчання німецької як другої іноземної мови. Нова серія відповідає вимогам Державного освітнього стандарту і нової навчальної програми з другої іноземної мови; зорієнтована на європейські рівні володіння іноземною мовою – на кінець навчання в основній школі учні досягнуть рівня А2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; містить сучасний автентичний країнознавчий компонент; розрахована на дві тижневі години; складається з 5 комплексів, кожний з яких включає підручник, робочий зошит, книгу для вчителя та додаткові компоненти.

Семінар-практикум пройшов у творчій та дружній атмосфері. У ньому взяли участь 77 осіб. З них 10 вчителів іспанської мови, 43 – німецької та 19 –французької. Семінар проводився за участю видавництва «Методика Паблішинг» (директор О. В. Жулябін).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку