Crossref Member Badge

Семінар-практикум «Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в сучасній загальноосвітній та вищій школі»

Семінар-практикум «Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в сучасній загальноосвітній та вищій школі» 03.10.2013

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року в загальноосвітніх навчальних закладах України запроваджено обов’язкове вивчення другої іноземної мови з 5-го класу, що є вимогою сьогодення та європейських норм і стандартів в освіті. Це нововведення, як і впровадження у 2012 році вивчення іноземної мови з 1-го класу, потребують певних зусиль науковців і практиків для організації ефективного процесу навчання.

1–2 жовтня 2013 року в м. Хмельницькому лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України спільно з кафедрою іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії організували та провели регіональний семінар-практикум для вчителів іноземних мов, методистів з іноземних мов усіх ланок професійної освіти, викладачів вищих навчальних закладів, причетних до підготовки вчителів іноземних мов, із проблеми «Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в сучасній загальноосвітній та вищій школі».

У семінарі взяли участь Редько Валерій Григорович, завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Полонська Тамара Костянтинівна, старший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; Пасічник Олександр Сергійович, старший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.

Регіональний семінар-практикум відкрила Шоробура Інна Михайлівна, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор. У своєму виступі вона привітала учасників заходу з такою важливою подією, зупинилася на досягненнях і завданнях академії, зокрема, із питань підготовки майбутніх учителів іноземних мов для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів.

Із вітальним словом до учасників семінару також звернувся Гавришко Вадим Дмитрович – перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації, який у своєму виступі відзначив велику роль Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії не лише в підготовці висококваліфікованих педагогічних кадрів, а також у проведенні великої кількості масових заходів для вчителів, викладачів і студентів із залученням учених провідних навчальних і наукових закладів країни.

В.Г. Редько у своїй доповіді «Тенденції оновлення змісту шкільної іншомовної освіти: стан, проблеми, перспективи» висвітлив низку актуальних питань навчання іноземної мови на різних ступенях ЗНЗ: раннє навчання учнів з 1-го класу, запровадження другої іноземної мови з 5-го класу, профільне навчання у старшій школі. Значну увагу в доповіді було присвячено питанням профільного навчання учнів 10–11-х класів. Підкреслено, що навчання іноземної мови у старшій школі не є автономним процесом, оскільки здійснюється з урахуванням мовного та мовленнєвого досвіду, набутого учнями в початковій і основній школі. Відтак, важливим чинником ефективного навчання є забезпечення наступності в організації іншомовної освіти, бо лише постійне накопичення комунікативних умінь, граматичних і лексичних навичок може забезпечити якісне володіння іноземною мовою. Методи і види навчальної діяльності у старшій школі все більше набувають форм, які наближені до реальних умов спілкування. У зв’язку з цим добір змісту підручників здійснюється з урахуванням принципу домінування діяльнісного компонента над знаннєвим.

Окрім того, В.Г. Редько керував роботою круглого столу «Комунікативно-функціональні аспекти іноземної мови в загальноосвітній і вищій школі», який було проведено у форматі методичного форуму. Загалом на цьому форумі з різними актуальними питаннями навчання іноземних мов у ЗНЗ і ВНЗ виступило 26 чол., серед яких викладачі і студенти вищих навчальних закладів, методисти з іноземних мов Хмельницького ОІППО і районних відділів освіти, учителі іноземних мов, слухачі магістратури.

Т.К. Полонська виступила з доповіддю на тему: «Формування професійного само-визначення старших школярів у процесі профільного навчання іноземної мови», у якій вона зупинилася на основних цілях і завданнях профорієнтації у старшій школі засобами іноземної мови, чинниках і мотивах вибору майбутньої професії учнями, інноваційних формах і методах формування професійного самовизначення старшокласників на уроках іноземної мови і на заняттях з елективних курсів. Зацікавленість у слухачів викликали такі форми профорієнтаційної роботи, як: інтелект-карти, опорні конспекти, алгоритми, рольові ігри, колажі тощо. Виступ супроводжувався презентацією зазначених вище матеріалів.

Окрім того, Т.К. Полонська була керівником круглого столу «Раннє навчання іноземної мови в зарубіжній і вітчизняній педагогічній теорії та практиці», проведеного у форматі методичних студій. Обговорювалися різні аспекти раннього навчання іноземних мов у дошкільному та молодшому шкільному віці, питання підготовки фахівців дошкільної і ранньої шкільної освіти до навчання дітей іноземної мови. Усього на методичних студіях виступило 16 чол., серед яких викладачі кафедр іноземних мов вищих навчальних закладів, вчителі іноземних мов, методисти з іноземних мов, студенти факультету початкової освіти та філології Хмельницького гуманітарно-педагогічної академії.

О.С. Пасічник у своїй доповіді «Забезпечення наступності навчання іноземних мов у загальноосвітній школі й вищому навчальному закладі» звернув увагу на важливості питання наступності між ЗНЗ і ВНЗ, необхідності ознайомлення викладачів ВНЗ і студентів – майбутніх учителів іноземних мов із новими освітніми стандартами з іноземної мови, внесення відповідних змін до програм із теорії та методики навчання іноземних мов вищих навчальних закладів, обговорення із викладачами і студентами актуальних питань навчання іноземних мов. На жаль, на сьогоднішній день не існує чіткої злагодженості між іншомовною освітою у старшій школі та вищим навчальним закладом (ні в навчальних програмах, ні в підручниках). Виступаючий запропонував можливі шляхи вирішення цієї проблеми.

Н.П. Басай виступила з доповіддю «Концептуальні засади змісту навчання другої іноземної мови з 5-го класу в загальноосвітніх навчальних закладах, реалізованого в новому НМК «Parallelen». Презентацію зазначено НМК було проведено під час роботи секції вчителів німецької мови. Окрім того, науковець взяла участь у роботі круглого столу, де виступила з темою: «Засоби керування самостійною роботою старшокласників з іноземної мови».

Семінар-практикум пройшов у невимушеній творчій атмосфері. У його роботі взяло участь 100 чол. Учасники семінару відзначили високий рівень його організації, актуальність, змістовність і корисність доповідей та виступів.

За результатами семінару прийнято рекомендації, що будуть надіслані Хмельницькій обласній державній адміністрації; Хмельницькій обласній раді; управлінню освіти Хмельницької міської ради; Хмельницькому ОІППО; кафедрам іноземних мов вищих навчальних закладів м. Хмельницького. Окрім того, рекомендації було вручено всім учасникам семінару. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку