Crossref Member Badge

VI Міжнародна науково-практична конференція та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості»

VI Міжнародна науково-практична конференція та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» 30.09.2013

27-28 вересня 2013 року в Кіровограді та Павлиші відбулися VI Міжнародна науково-практична конференція та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості».

Організатори: Міністерство освіти і науки, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська обласна рада, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

У конференції взяло участь 9 співробітників, 2 докторанти і 1 науковий кореспондент лабораторії історії педагогіки.

На пленарному засіданні з доповіддю виступили:

академік О.В. Сухомлинська – «Ідеї В.О. Сухомлинського про розвиток особистості в контексті європейської педагогіки».

У роботі секцій взяли участь такі співробітники лабораторії історії педагогіки:

завідувач лабораторії Н.П. Дічек – «Природолюбна етика В. Сухомлинського – складник його системи формування творчого начала особистості дитини»;

Л.Д. Березівська – «В.О. Сухомлинський про індивідуальний підхід як чинник розвитку творчої осбоистості учня»;

Антонець М.Я. – «Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського – невичерпна скарбниця розвитку творчої особистості вчителя та учня»;

Бондар Л.С. – «Розвиток творчих здібностей молодших школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського»;

Філімонова Т.В. – «Педагогічна система В. Сухомлинського: погляд у майбутнє»;

Заліток Л.М. – «Бібліометричне дослідження матеріалів про В.О. Сухомлинського в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова»»;

Пироженко Л.В. – «Формування творчої особистості дитини в освітньому середовищі Павлиської школи».

Докторант Гавриленко Т.Л. – «В.О. Сухомлинський про формування творчої особистості молодшого школяра»;

Докторант Янченко Т.В. – «Ідеї розвитку особистості у вітчизняній педології початку ХХ ст.»;

Науковий кореспондент Міхно О.П. – «Еволюція поглядів В. Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристки учня».

Мета заходу – актуалізація педагогічної спадщин видатного українського педагога Василя Сухомлинського в аспекті пошуку ефективних способів формування в дітей творчих здібностей в умовах сучасних освітніх трансформацій

Результати. За матеріалами педагогічних читань видано:

Наукові записки / Ред.кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Вип.123. – Т.1-2. – (Серія: Педагогічні науки). – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.

(Т.1. – 356 с.; Т.2. – 416 с.).

Розроблено рекомендації конференції і педагогічних читань, які буде опубліковано у всеукраїнській газеті «Освіта».


Повернення до списку