Crossref Member Badge

«Про досвід, стан і перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії навчання інформатики»

«Про досвід, стан і перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії навчання інформатики» 27.09.2013

26 вересня 2013 р. на засіданні вченої ради розглядалося питання «Про досвід, стан і перспективи впровадження результатів наукових досліджень лабораторії навчання інформатики» та їх упровадження у шкільну практику, що здійснює лабораторія навчання інформатики. Захід було проведено у формі вебінару, в якому взяли участь члени вченої ради Інституту педагогіки НАПН України і представники Фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниці, яка є експериментальним майданчиком всеукраїнського рівня. Модераторами вебінару були: у м. Києві – Лапінський В.В., завідувач лабораторії навчання інформатики; у м. Вінниці – Пасіхов Ю.Я., заступник директора гімназії з інформаційних технологій.

Вебінар проводився на програмній платформі BigBlueButton, інстальованій на обладнанні лабораторії ІКТ гімназії.

Директор Інституту педагогіки НАПН України, професор Олег Михайлович Топузов привітав від імені колективу інституту колектив гімназії, зазначивши, що робота, яка проводиться згідно з програмою експерименту, є дуже важливою для розвитку системи освіти України. Директор гімназії Валентина Михайлівна Нестюк презентувала присутнім Фізико-математичну гімназію №17 як один з найстаріших навчальних закладів області.

Відповідно до порядку денного члени вченої ради і присутні на іншому кінці каналу зв’язку заслухали виступ завідувача лабораторії навчання інформатики В.В. Лапінського, який ознайомив їх із результатами наукового пошуку, здобутими співробітниками лабораторії (див. презентацію В.В. Лапінського). Протягом 2012 – 2013 рр. тривало впровадження результатів НДР «Науково-методичні засади відбору і реалізації змісту навчання інформатики в класах інформаційно-технологічного профілю» (2008 – 2011рр.) і здійснювався його моніторинг. Робота проводилась як на експериментальних майданчиках, так і з широким учительським загалом. Значну роль у впровадженні результатів НДР відіграє науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї», який з 2012 року доступний для вчителів не тільки в паперовому, але й у електронному вигляді. Про високий рівень цього видання свідчить його рейтинг у наукометричній базі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Вагомими здобутками лабораторії є підготовлений згідно з технічним завданням попередньої теми навчальний посібник «Лабораторний практикум базового курсу інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю», моніторинг впровадження якого триває. Додатково до розсилання паперових примірників електронну версію посібника було розміщено в мережі Інтернет. Станом на 17.09.2013 з сайту http://vlapinsky.at.ua/, посилання http://vlapinsky.at.ua/load/laboratornij_praktikum/1-1-0-24, здійснено 102 перегляди і 300 скачувань зазначеного посібника. Отримано відповідні грифи на дві навчальні програми.

У 2012 році розпочато впровадження результатів НДР за новою темою – «Формування і реалізація оновлених змісту і структури інформатичної освіти в основній школі» (2012 – 2014 pp.), що здійснювалося на аналітико-констатувальному (2012 рік) та теоретико-формувальному (2013 р.) етапах дослідження. Результати дослідження дістали своє відображення у створенні навчальної програми для 5 – 9 класів, яка отримала гриф МОН України «Рекомендовано…», навчальної програми для 8 – 9-го класів, яку було затверджено Колегією МОН України, та підручника з інформатики для 5-го класу, який також отримав відповідний гриф МОН України.

Від експериментального майданчика з презентацією результатів роботи виступив Юрій Якович Пасіхов, який розповів про окремі результати експерименту, зокрема про створення у навчальному закладі інформаційного середовища і використання в навчально-виховному процесі матеріалів, отриманих від лабораторії навчання інформатики.

Члени вченої ради поставили В.М. Нестюк, Ю.Я. Пасіхову та іншим доповідачам низку запитань, відбулося обговорення отриманої інформації.

Про результати вивчення діяльності лабораторії доповів член комісії О.І. Глобін. За висновками комісії, зробленими на підставі аналізу матеріалів щодо планування та проведення експериментальної роботи, а також тих, що відображають проміжні результати і стан їх упровадження у шкільну практику, вчена рада схвалила результати роботи лабораторії.


Повернення до списку