Crossref Member Badge

Зміст навчання іноземної мови в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі

Зміст навчання іноземної мови в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі 28.10.2013

Відповідно до Плану роботи Інституту педагогіки НАПН України на 2013 рік 24–26 жовтня 2013 року в м. Львові лабораторія навчання іноземних мов спільно з кабінетом євроінтеграційних аспектів освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти організували та провели регіональний науково-практичний семінар для вчителів іноземних мов із проблеми «Тенденції оновлення змісту навчання іноземної мови в основній та старшій школі: стан, проблеми, перспективи».

Семінар проходив у декілька етапів: пленарне засідання, майстер-класи, круглі столи, відвідування уроку-проекту англійської мови в музеї Потоцьких і уроків англійської, іспанської, німецької та французької мов у гімназії ім. В. Симоненка м. Львова.

У семінарі взяли участь Редько Валерій Григорович, завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Полонська Тамара Костянтинівна, старший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; Пасічник Олександр Сергійович, старший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.

Регіональний науково-практичний семінар відкрила Савчук Ірина Григорівна, методист із німецької мови кабінету євроінтеграційних аспектів освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, яка представила наукових співробітників лабораторії та повідомила, що в семінарі також беруть участь директори і заступники директорів ЗНЗ.

В.Г. Редько у своїй доповіді «Тенденції оновлення змісту шкільної іншомовної освіти: стан, проблеми, перспективи» висвітлив актуальні питання навчання іноземної мови учнів на різних ступенях ЗНЗ: у початковій школі, починаючи з 1-го класу; в основній школі, включаючи запровадження другої іноземної мови з 5-го класу; у старшій школі, з розкриттям низки питань профільного навчання учнів 10–11-х класів.

Окрім того, В.Г. Редько керував роботою круглого столу «Обмін досвідом навчання іноземних мов в основній і старшій школі», який проходив у стінах Львівського НВК «Школа-садок» «Софія» м. Львова. Обговорювалися питання компетентнісної і комунікативно-діяльнісної технологій навчання іншомовного спілкування старшокласників, змісту елективних курсів з іноземної мови у профільній школі, проектної діяльності, ситуативного підходу до навчання іноземної мови, інтерактивних ігор на уроках іноземної мови, тестування з іноземної мови, наступності навчання іноземних мов у ЗНЗ і ВНЗ тощо. У роботі круглого столу взяли активну участь науковці лабораторії навчання іноземних мов, методисти і вчителі іноземних мов м. Львова і Львівської області.

Т.К. Полонська виступила з доповіддю на тему: «Професійна орієнтація учнів старшої школи засобами іноземної мови», у якій розкрила основні питання проведення профорієнтаційної роботи у профільній школі на уроках іноземної мови, зокрема, зупинилася на сучасних інноваційних формах формування професійного самовизначення старшокласників: інтелект-карти, опорні конспекти, алгоритми, сінквейн, колажі, рольові ігри тощо. Виступ супроводжувався презентацією зазначених вище матеріалів.

Т.К. Полонська також була керівником круглого столу «Особливості навчання другої іноземної мови в основній школі: методи, форми, засоби», на якому розглядалася концепція навчання другої іноземної мови в середній школі, питання змісту і технологій навчання другої іноземної мови тощо. Крім того, Т.К. Полонська разом із учителькою ССЗШ № 8 м. Львова О.М. Бубняк керувала майстер-класом «Розвиток навичок роботи з професійно-орієнтованими текстами з англійської мови у старшій школі».

О.С. Пасічник у своїй доповіді «Гендерні стереотипи та шляхи їх подолання у процесі шкільної іншомовної освіти» звернув увагу слухачів на той факт, що в нашому суспільстві досі існує розподіл на так звані «чоловічі» і «жіночі» професії, що, у свою чергу, впливає на вибір учнями професій після закінчення школи. Гендерні стереотипи мають місце в текстах та ілюстраціях шкільних підручників з іноземних мов, у зв’язку з чим доповідач зупинився на шляхах їх подолання.

О.С. Пасічник керував також проведенням майстер-класу «Взаємопов’язане навчання учнів 10-х класів монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів».

Н.П. Басай виступила з доповіддю «Організація самостійної роботи старшокласників з іноземної мови засобами навчально-методичного комплексу», у якій зупинилася на труднощах в організації та проведенні самостійної роботи учнів старшої школи ЗНЗ та окремих причинах такої ситуації. Були розкриті науково-теоретичні підходи до організації самостійної роботи, проаналізовані засоби керування, які можна використовувати для організації самостійної роботи з іноземної мови учнів старшої школи. Значну увагу приділено роботі з підручником у проведенні самостійної роботи старшокласників.

Крім того, Н.П. Басай виступила керівником майстер-класу «Розвиток умінь самостійної роботи старшокласників з німецької мови».

Регіональний науково-практичний семінар пройшов у доброзичливій і творчій атмосфері. Учителі брали активну участь в обговоренні доповідей, ставили запитання до виступаючих, а також висловлювали своє бачення окремих проблем, зокрема щодо запровадження іноземної мови з 1-го класу, другої іноземної мови з 5-го класу тощо. Учасники семінару відзначили високий рівень його організації, актуальність, змістовність доповідей та виступів.

Загалом, під час роботи регіонального науково-практичного семінару було виголошено 8 доповідей, проведено 6 майстер-класів (на базі гімназії ім. В. Симоненка), 2 круглих столи (на базі гімназії ім. В. Симоненка і НВК «Школа-садок» «Софія» м. Львова), відвідано й проаналізовано 8 уроків іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) у 5–9-х класах гімназії ім. В. Симоненка, 1 урок-проект англійської мови в 10-му класі в Палаці Потоцьких.

Особливо варто відзначити нетрадиційний урок-проект англійської мови в 10-му класі, який було проведено у Львівській національній галереї мистецтв, що знаходиться в колишньому Палаці Потоцьких. Тема уроку: «Життя і творчість Леонардо да Вінчі». Досить детально аналізувалася школярами картина художника «Мона Ліза», яка є одним з найвідоміших творів живопису у світі. Наукові співробітники лабораторії брали активну участь в уроці, відповідаючи на запитання учнів, а також ставлячи питання старшокласникам. Завершився урок у залі «Мистецтво Італії», де, окрім Леонардо да Вінчі, школярі знайомилися з іншими італійськими художниками та їхніми творами.

Під час відвідування гімназії ім. В. Симоненка і НВК «Школа-садок» «Софія» обговорювалися також питання подальшої співпраці наукових співробітників лабораторії навчання іноземних мов з педагогами зазначених загальноосвітніх навчальних закладів.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку