Crossref Member Badge

Проведено XV Міжнародну наукову конференцію

Проведено XV Міжнародну наукову конференцію 20.10.2013

14-19 жовтня 2013 року Інститутом релігієзнавства Ягелонського університету (Краків, Польща) та Національним заповідником «Херсонес Таврійський» (Севастополь, Україна) було проведено XV Міжнародну наукову конференцію «313-2013: …ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset… (в 1700 річницю Міланського едикту)». Представники п’яти країн (Білорусі, Польщі, РФ, України, Чехії) зібралися для обговорення не лише сучасних досліджень в царині релігієзнавства та археології, але й інших суміжних дисциплін. Зокрема, було презентовано результати дослідження, присвячені розумінню ролі та місця церкви та релігійної освіти в шкільному житті з точки зору дорослих (батьків) «Релігійна освіта та релігійна соціалізація в прикордонних районах півдня Росії (за даними польового дослідження)» (Т. Фолієва, РФ). Надзвичайно вагомим та доречним для усвідомленого формування розвитку предметів морально-духовного спрямування в загальноосвітніх закладах виявилася доповідь «Прогнозування як фактор забезпечення стабільності суспільного розвитку» (В. Титаренко, Україна). Деякі методологічні аспекти навчання релігії в профільній школі було висвітлено у доповіді «До питання про методику викладання знань про релігію в загальноосвітній школі» (О. Дзюба, Україна). Проблеми, пов’язані з реєстрацією та функціонуванням релігійних навчальних закладів, було окреслено в доповіді «Процедура реєстрації релігійних організацій. Актуальні питання державно-конфесійних відносин в Україні» (Л. Владиченко, Україна).

Лабораторія суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України була представлена на цій конференції ст. н. с. В. Кришмарел. Вона виступила з доповіддю «Релігійна освіта та свобода совісті в загальноосвітніх закладах України», в якій не лише окреслила загальні правові та методологічні особливості функціонування предметів духовно-морального спрямування в школах України, але й подала аналіз деяких найбільш показових навчальних програм стосовно висвітлення етичних та історичних аспектів не християнських релігійних течій. Найцікавішим для наукового загалу виявилися результати проведеного в рамках роботи над плановою підтемою «Методичні та методологічні засади формування програми та змісту «Основ релігійної етики, 5 кл.» в умовах оновлення змісту суспільствознавчих предметів в основній школі» констатувального експерименту, які засвідчили надзвичайно актуальні аспекти сприйняття школярами та їх батьками вивчення релігії. Важливе значення для подальшої роботи та вдосконалення існуючих програм та методів навчання предметам духовно-морального спрямування мають проміжні результати, отримані в результаті дослідження толерантності за методикою Q-сортування, та представлені для ознайомлення протягом дискусії, яка виникла після доповіді.

В цілому, хоча пряма тематика конференції не стосувалася освіти, було отримано надзвичайно вагомі та унікальні дані, оскільки результати деяких досліджень були вперше представлені саме на цій конференції, і більш детально з ними ознайомитись можна буде лише в подальшому в розширених публікаціях. З результатами роботи конференції можна ознайомитись в лабораторії суспільствознавчої освіти, де знаходиться збірник матеріалів.

Підготувала В. Кришмарел


Повернення до списку