Crossref Member Badge

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення»

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» 28.10.2013

24-25 жовтня 2013 року в м. Острог (Рівненська обл.) відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Інститут української мови; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України; Національний університет «Острозька академія».

У роботі конференції взяли участь:

1. Голуб Н.Б., завідувач лабораторії навчання української мови (доповідь на тему: «Культура діалогу на уроці української мови: проблеми і перспективи»)

2. Шелехова Г.Т. («Особливості формування мовленнєвої компетентності учнів основної школи в процесі сприймання письмових текстів»);

3. Бондаренко Н.В. («Проблема методів навчання мови крізь призму компетентнісного підходу»);

4. Варзацька Л.О. («Міжпредметна інтеграція в системі компетентнісної мовної освіти»);

5. Ярмолюк А.В. («Соціокультурний аспект формування комунікативної компетентності в учнів 5-7 класів на уроках української мови»);

6. Новосьолова В.І. («Формування ціннісних орієнтацій учнів 5-7 класів у процесі збагачення словникового запасу на засадах компетентнісного підходу»);

7. Галаєвська Л.В. («Розвиток діалогічного мовлення учнів на уроках української мови»).

Під час обговорення заявлених проблем наукові співробітники лабораторії презентували результати експериментальних досліджень з теми «Формування в учнів 5-7 класів комунікативної компетентності як предметної і ключової». На секційному засіданні проведено бесіду з присутніми учителями-словесниками, аспірантами з проблем методів навчання української мови, особливостей технології сучасного уроку, категорійного апарату проблеми компетентнісного навчання української мови.

Мета конференції: виявити й обговорити гострі проблеми культури мови і мовлення; актуальні питання формування комунікативної компетентності, культури діалогу на уроках української мови в 5-7 класах, особливості змісту й технологій навчання в компетентнісного підходу; привернути увагу до сучасних у навчанні української мови в школі; поділитися досвідом упровадження у навчальний процес сучасної шкільної освіти інноваційних педагогічних технологій; донести до студентів, аспірантів, учителів, завідувачів методкабінетів результати наукового пошуку щодо компетентнісного навчання.

На порядок денний винесено такі питання:

1. Специфіка мовних норм на фонетичному і лексичному рівнях.

2. Культуромовні особливості граматичного ладу української мови.

3. Пріоритетні напрями розвитку шкільної лінгводидактики.

4. Інноватика лінгвістичної освіти у ВНЗ.

У підсумку роботи конференції прийнято рекомендації щодо поліпшення якості культури мови й мовлення учнів і студентів, модернізації процесу навчання української мови у ЗНЗ і ВНЗ, формування компетентної мовної особистості учня; уточнення й конкретизації суті та змісту компетентнісного підходу до навчання у ЗНЗ і вишах.

Результати: статті учасників конфренції надруковано у збірнику «Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Острозька академія – 380 с.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку