Crossref Member Badge

Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи»

Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи» 21.10.2013

17-18 жовтня 2013 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи».

Організатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та ін.

У роботі конференції взяли участь 6 співробітників лабораторії навчання української мови:

Голуб Ніна Борисівна (зав. лабораторії навчання української мови, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Ознаки компетентності мовної особистості учня»;

Шелехова Галина Тарасівна (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Методичні засади формування мовної особистості учня основної школи на засадах компетентнісного підходу»;

Варзацька Лариса Олександрівна (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Формування інтересів учнів під час навчання морфології в основній школі в умовах компетентнісного підходу»;

Ярмолюк Алла Володимирівна (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів у процесі оволодіння соціокультурною компетентністю на уроках української мови»;

Новосьолова Валентина Іванівна (науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Реалізація системи ціннісних орієнтацій на компетентнісній основі у словнику-мінімуму емоційно забарвленої лексики на уроках української мови»;

Галаєвська Людмила Вікторівна (молодший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Дидактичні засади навчання діалогічного мовлення учнів 5-7 класів на уроках української мови».

Мета заходу – обговорення філософських, психолого-педагогічних, соціокультурних, мовознавчих аспектів проблеми формування мовної особистості, узагальнення досліджень вітчизняних учених з проблеми формування в учнів ЗНЗ комунікативної компетентності як ключової і предметної.

Проблеми, які обговорювалися:

1. Філософія та методологія феномена «мовна особистість».

2. Ґенеза проблеми формування мовної особистості дошкільника, школяра, студента.

3. Психолого-педагогічні засади формування мовної особистості.

4. Лінгводидактичні основи формування комунікативної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Соціокультурні аспекти становлення мовної особистості.

6. Наступність, спадкоємність й перспективність у змісті, методах і формах роботи різних освітніх ланок з формування мовної особистості.

Результати. За матеріалами конференції видано: Вісник Прикарпатського університету. – Педагогіка. – вип. 48. – Івано-Франківськ. – 2013. – 260 с.


Повернення до списку