Crossref Member Badge

Круглий стіл «Моніторингові дослідження інноваційного розвитку ЗНЗ»

Круглий стіл «Моніторингові дослідження інноваційного розвитку ЗНЗ» 24.10.2013

Одним з помітних заходів V Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» став круглий стіл «Моніторингові дослідження інноваційного розвитку ЗНЗ», який відбувся 23 жовтня 2013 року. Співдоповідачами цього масового наукового заходу стали наукові співробітники лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України (завідувач лабораторії, к. пед. н. Д. О. Пузіков, провідний науковий співробітник, к. пед. н.В. М. Зоц, старший науковий співробітник, к. пед. н.К. В. Гораш) та працівники відділу освіти Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області (начальник відділу В. М. Лелюх і завідувач районного методичного кабінету Н. М. Гурлай). Указаний круглий стіл мав на меті розкрити зміст та визначити особливості організації та здійснення моніторингових досліджень інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. Захід був розрахований на широку цільову аудиторію: керівників районних відділів (управлінь) освіти, директорів й заступників директорів ЗНЗ, педагогів-новаторів, наукових співробітників, аспірантів й докторантів, зацікавлениху дослідженні й практичному здійсненні інноваційному розвитку вітчизняних шкіл.

Інноваційний розвиток сучасного загальноосвітнього навчального закладу (як і оцінювання зазначеного процесу) – це складна і відповідальна діяльність. Її ефективне здійснення неможливе без відповідного науково-теоретичного забезпечення, без надійних технологій і методик, без підготовлених педагогічних кадрів тощо.Педагогічним колективам шкіл самотужки створити ці умови інноваційного розвитку свого закладу буде дуже складно. На допомогу їм приходитимуть науковці Національної академії педагогічних наук України та працівники органів управління освітою. Це забезпечить зв’язок теорії з практикою, впровадження педагогічних інновацій, розроблених науковцями академії, зокрема науковими співробітниками Інституту педагогіки НАПН України.

На цьогорічній серпневій конференції освітян Пирятинщини директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Олег Михайлович Топузов і начальник відділу освіти Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області Володимир Миколайович Лелюх підписали угоду про співпрацю зазначених організацій. Круглий стіл став одним з її перших практичних результатів, який оцінено учасниками заходу як вдалий.

Думка про необхідність розвитку і поширення співпраці освітян-науковців і освітян-практиків звучала майже в кожній доповіді учасників круглого столу. Змістовною й гострою була доповідь начальника відділу освіти Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області В. М. Лелюха. Володимир Миколайович окреслив головні завдання інноваційного розвитку освіти Пирятинщини, які визначені й реалізуються відділом освіти, методичним кабінетом і загальноосвітніми навчальними закладамирайону, вказав на подальші перспективи інноваційної освітньої діяльності, пов’язані з впровадженням моделі інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів «Нова школа». Зацікавила учасників заходу й доповідь завідувача районного методичного кабінету Н. М. Гурлай, в якій було представлено досягнення, досвід та перспективи інноваційної освітньої діяльності педагогів Пирятинщини. Доповідь Ніни Миколаївни супроводжувалася слайдовою презентацією, яка продемонструвала великий методичний доробок співробітників методичного кабінету та педагогів-новаторів загальноосвітніх навчальних закладів району.

У доповідях наукових співробітників лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України обговорювалися як науково-теоретичні й методичні проблеми моніторингу інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу, так й практичні рекомендації щодо організації оцінювання інноваційного розвитку шкіл Пирятинщини.

Завідувач лабораторії педагогічних інновацій, к. пед. н. Д. О. Пузіков вказав на значущість моніторингових досліджень як найефективнішого інструменту саме для оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу, визначив основні напрями моніторингу інноваційного розвитку шкіл Пирятинщини, які передбачені моделлю «Нової школи».

У доповіді провідного наукового співробітника лабораторії педагогічних інновацій,к. пед. н. В. М. Зоц прозвучали ідеї про співвідношення кількісних та якісних методів та оцінок у процесі моніторингу інноваційного розвитку школи, про необхідність ширшого залучення учнів, батьків та представників громадськості до здійснення та оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

Старший науковий співробітник, к. пед. н. К. В. Гораш зосередилася на одній з ключових проблем організації та здійснення моніторингу інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: на визначенні йогосуб’єктів та об’єктів. На думку вченого, чітке їх визначення є однією з важливих передумов створення технології комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Учасники круглого столу позитивно оцінили його організацію та результати проведення, зійшлися на думці, що цей захід стане поштовхом до подальшої співпраці між Інститутом педагогіки НАПН України та відділом освіти Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку