Crossref Member Badge

Відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Концептуальні засади Національної стандартної класифікації освіти»

Відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Концептуальні засади Національної стандартної класифікації освіти» 01.11.2013
31 жовтня 2013 року відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Концептуальні засади Національної стандартної класифікації освіти».

На порядку денному було два питання:

1) Обговорення проекту концепції Національної стандартної класифікації освіти.

2) Підписання Програми спільної діяльності МОН та НАПН на 2014–2016 роки.

Під час своєї доповіді про Національну стандартну класифікацію освіти президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень розповів про глобалізацію та методологію модернізації національної освіти.

«Розгляд на Загальних зборах концептуальних засад Національної стандартної класифікації освіти, проект якої розроблено членами академії, є конкретним і очікуваним кроком у здійсненні завдань, які постали в освітній сфері перед нашою країною», - наголосив він.

Традиційно у Загальних зборах взяв участь Міністр освіти і науки Дмитро Табачник, який зазначив, що Національна академія педагогічних наук є і конструктивним критиком, і найпотужнішим партнером у реформуванні освіти, і найбільш значним науковим потенціалом.

Стосовно Національної стандартної класифікації освіти Міністр відзначив важливість розроблення такого документу і в той же час відмітив, що «сприймав би її як матрицю, яка проектується на наші традиції, нашу освітню систему…».

Під час виступу Дмитро Табачник порушив питання підручникотворення в Україні та повідомив, що й надалі вдосконалюватиметься процес грифування літератури та запровадження експериментальних майданчиків, плануються зміни до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад та Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Під час засідання Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень та Міністр освіти і науки Дмитро Табачник підписали Програму спільної діяльності МОН та НАПН на 2014–2016 роки.

Спільна програма діяльності передбачає удосконалення законодавства України у сфері освіти; розроблення Концепції і проекту Національної стандартної класифікації освіти (як Національного класифікатора України); участь у запровадженні Національної рамки кваліфікацій; низку заходів у дошкільній та загальній середній освіті, позашкільній освіті та виховній роботі, професійно-технічній освіті, вищій освіті, педагогічній освіті та освіті дорослих, психологічному супроводі освіти, управлінні освітою, інформаційному забезпеченні діяльності галузі, проведенні спільних науково-практичних масових заходів.

В обговоренні питань, що розглядались на Загальних зборах, взяли участь експерти, науковці, науково-педагогічні працівники.

Директор Інституту педагогіки НАПН України Топузов Олег Михайлович у своєму виступі зазначив, що входження нашої держави до Європейського співтовариства активізує інтеграційні процеси, які вимагають, зокрема й приведення системи освіти у відповідність до загальноєвропейських стандартів, на що і спрямована Національна Стандартна Класифікація Освіти (НСКО). Із 10 передбачених концепцією НСКО рівнів – три безпосередньо стосуються шкільної освіти: початкова освіта (рівень 1), основна середня освіта (рівень 2) і повна середня освіта (рівень 3).

Фактично в галузі освіти ці рівні реалізуються традиційно, і якщо початкова і основна освіта у нашій державі більш чи менш усталені, вироблено підходи до їх структури і змісту, то організація повної середньої освіти вимагає відповідних наукових обґрунтувань, механізмів реалізації, пошуків оптимальних варіантів їх упровадження. Це в першу чергу, обумовлено удосконаленням системи профільного навчання.

Успішність реалізації профільного навчання значною мірою залежить від кількох основних факторів. Один із важливіших стосується того, наскільки раціонально нам вдасться вибудувати модель формування на загальнодержавному рівні раціональної мережі навчальних закладів, здатних таку профільність ефективно забезпечити. Майбутнє – за різнотипними спеціалізованими навчальними закладами, де учні зможуть здобувати повну загальну середню освіту відповідно до індивідуальних особливостей кожного з них. Наступний момент стосується створення нового покоління нормативного та дидактичного забезпечення профільної освіти. Окреслені у концепції нові підходи до модернізації профільного навчання ставлять перед Інститутом педагогіки НАПН України, як провідної наукової установи, проблему розроблення нових навчальних програм, які задають два рівні вивчення кожного предмета: базовий і профільний, підручників, навчально-методичних комплектів до цих рівнів. Необхідно також розробити чіткі рекомендації щодо формування навчальних профілів з метою надання школам реальної можливості самостійно конструювати освітній процес на старшому ступені шкільної освіти.Повернення до списку