Crossref Member Badge

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації» 23.09.2013

19-22 вересня 2013 р. в м. Алушті (Автономна Республіка Крим) відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Інститут педагогіки НАПН України.

У конференції взяло участь 155 дослідників з України, Росії, Білорусі, Хорватії, США, які представляють 74 організації, серед яких університети, школи, наукові центри та інститути академій наук України і Росії, неурядові організації.

Від лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України у роботі конференції взяло участь 7 співробітників і 2 аспіранти.

На пленарному засіданні з доповіддю «До питання про якість освіти та її забезпечення в зарубіжжі» виступила завідувач лабораторії О.І. Локшина, д.п.н.

На секційних засіданнях науковці лабораторії виступили з такими доповідями:

Л.Л. Волинець, н.с. – «Оцінювання як механізм забезпечення якості загальної середньої освіти у Фінляндії»;

Г.С. Єгоров, к.п.н.,ст.н.с. – «Le socle commun des connaissances et des competences як інструкмент забезпечення якості загальної середньої освіти у Франції»;

Н.М. Лавриченко, д.п.н., гол.н.с. – «Управлінські стратегії забезпечення якості шкільної освіти в країнах ЄС»;

О.С. Оржеховська, мол.н.с. – «Компетентнісно-зорієнтований курикулум Великої Британії як засади формування ЗСЖ школярів»;

Н.В Шеверун, к.п.н., н.с. – «Основні підходи до забезпечення якості загальної середньої освіти у Німечині»;

– аспірант А.П. Джурило – «Якість освіти: тенденції розвитку та інструменти реалізації»;

– аспірант Н.Г. Зайцева – «Теоретичні засади розвитку двомовного навчання в мультикультурному середовищі США».

Мета заходу – аналіз та узагальнення теоретико-методологічних підходів до дослідження проблем педагогіки та освіти у міжнародному контексті в умовах глобалізації, пошук дієвих інструментів забезпечення якості освіти.

Проблеми, які обговорювалися: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі; здобутки і виклики освіти зарубіжжя: компаративний аспект; міжнародний досвід реалізації програм і проектів у сфері освіти; педагогіка здоров’я та безпеки; формування культури безпеки та здоров’я; збереження, зміцнення і формування здоров’я молоді: досвід реалізації програм і проектів.

Результати. За матеріалами конференції видано:

– Резолюцію конференції;

– «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации» : м-лы второй международной научно-практической конференции. – Ч. I / Отв. ред. В.М. Ефимова. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 412 с.

– «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации» : м-лы второй международной научно-практической конференции. – Ч. II / Отв. ред. В.М. Ефимова. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 357 с.

– ж. Порівняльно-педагогічні студії». - 2013. - № 4.

 РЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ


Повернення до списку