Crossref Member Badge

Науково-практичний семінар «Інноваційні технології у процесі фундаменталізації змісту освіти старшої школи»

Науково-практичний семінар «Інноваційні технології у процесі фундаменталізації змісту освіти старшої школи» 24.10.2013

24 жовтня 2013 року у рамках V Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (на базі ВЦ «КиївЕкспоПлаза»; 22–24.10.2013 р.) відбувся науково-практичний семінар для керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, шкільних психологів, соціальні педагогів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів на тему «Інноваційні технології у процесі фундаменталізації змісту освіти старшої школи».

Організатори: Інститут педагогіки НАПН України, лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

В організації науково-практичного семінару взяли участь 4 наукових співробітники лабораторії дидактики, у роботі заходу – 6.

З доповідями виступили:

Васьківська Г.О. – «Інноваційні технології у процесі формування системи знань в учнів старшої школи»;

Кизенко В.І. – «Інновації у формуванні варіативного компонента змісту шкільної освіти»;

Косянчук С.В. – «Інновації у процесі формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників»;

Захарчук Н.В. – «Екологічна складова фундаменталізації змісту освіти: інноваційний аспект»;

Савченко М.П., заступник директора з науково-методичної роботи гімназії східних мов № 1 м. Києва – «Технології формування громадянських цінностей в учнів старшої школи».

Мета заходу – обговорення актуальних питань фундаменталізації змісту освіти в старшій школі з огляду на аналіз, добір, розроблення й упровадження інноваційних технологій у відповідний навчально-виховний процес.

Практична спрямованість заходу: донесення до цільової аудиторії основних проблем і тенденцій, пов’язаних з особливостями застосування інноваційних технологій навчання в умовах фундаменталізації змісту освіти у старшій школі.

Результативність. Окрім обміну досвідом, інформацію про захід оприлюднено на сайті лабораторії дидактики: http://didactics.ucoz.ua/

За результатами роботи вироблено пропозиції, серед яких: у процесі засвоєння старшокласниками знань про людину, формування ціннісно-смислових орієнтацій, реалізації екологічної складової фундаменталізації змісту освіти добирати і застосовувати інноваційні технології з огляду на взаємозв’язок: мотиви потенційні можливості; мотиви умови; цілі потенційні можливості; цілі творчість; діяльність умови; діяльність творчість.

Використовувати інтерактивну модель навчання під час моделювання життєвих ситуацій, застосовування рольових ігор, спільного розв’язання проблем. Процес, організований у такий спосіб, підніме спільну діяльність учнів у процесі пізнання, засвоєння навчального матеріалу до рівня цінності, сенс якої у підвищенні коефіцієнта індивідуального внеску за обміну знаннями, ідеями, способами діяльності, що уможливить усистемнення знань, їх фундаменталізацію на рівні розгортання індивідуальної свідомості.

Формувати громадянську компетентність особистості, розвивати такі якості, як соціальна активність, відповідність, повага до прав людини, до інших культур засобами інноваційних навчальних технологій.

Здійснювати підготовку молоді до ролі громадянина відкритого демократичного суспільства.

Визнати за ключове значення для формування громадянської свідомості співвідношення індивідуально- і колективно-зорієнтованих цінностей.

Громадянознавчі знання як один із напрямів фундаменталізації змісту освіти старшої школи можна забезпечувати такими спеціальними курсами, що реалізуються у гімназії східних мов № 1: «Ми – громадяни України», «Європейський вимір», «Вчимося демократії», «Права людини» та ін.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО

Детальніше:

http://didactics.ucoz.ua/news/innovacijni_tekhnologiji_u_procesi_fundamentalizaciji_zmistu_osviti_starshoji_shkoli/2013-10-25-40


Повернення до списку