Crossref Member Badge

Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи»

Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи» 21.10.2013

17-18 жовтня 2013 р. в м. Умані відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Інститут педагогіки НАПН України, Британська рада в Україні, Факультет іноземної філології.

У конференції взяло участь 250 дослідників з України, Польщі, Росії, Франції, США, КНР, які представляють університети, школи, наукові центри та неурядові організації.

Від лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України у роботі конференції взяло участь 6 співробітників і 2 аспіранти.

На пленарному засіданні виступили:

– завідувач лабораторії О.І. Локшина, д.п.н. з доповіддю «Якість освіти як пріоритет ХХІ столттґ: концептуальні розвідки в зарубіжжі та здобутки України»;

– гол. н.с., д.п.н. Н.М. Лавриченко з доповіддю «Якість освіти як кудбтурно-детерміноване поняття».

На секційних засіданнях науковці лабораторії виступили з такими доповідями:

Л.Л. Волинець, н.с. – «Особливості системи оцінювання якості якості загальної середньої освіти у Фінляндії»;

Г.С. Єгоров, к.п.н.,ст.н.с. – «Новий стандарт змісту середньої освіти у Франції як ефективний інструмент забезпечення якості загальної середньої освіти»;

Н.В Шеверун, к.п.н., н.с. – «Основні шляхи забезпечення якості загальної середньої освіти у Німечині»;

О.М. Шпарик, к.п.н, н.с. – «Погляди китайських науковців з заюбезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи»;

– аспірант А.П. Джурило – «Впровадження інноваційних процесів у сфері загальної середньої освіти Німеччини»;

– аспірант В.О. Бутова – «Використання іноземних освітніх запозичень в Україні».

Мета заходу – аналіз та узагальнення теоретико-методологічних підходів до дослідження проблем педагогіки та освіти у міжнародному контексті в умовах глобалізації, пошук дієвих інструментів забезпечення якості освіти.

Проблеми, які обговорювалися: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі; іноземні мови у сучасному світі; освіта і наука зарубіжжя крізь призму порівняльно-педагогічних досліджень; академічна мобільність як ознака і перевага глобального світу.

За результатами конференції видано:

Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали міжнародної науково-практ. конференції 17-18 жовтня 2013 року м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012 – Ч. 2. – 233 с.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку