Crossref Member Badge

Круглий стіл «Дидактико-методичні підходи до розроблення й застосування компетентнісно зорієнтованих завдань з української мови»

Круглий стіл «Дидактико-методичні підходи до розроблення й застосування компетентнісно зорієнтованих завдань з української мови» 28.10.2013

25 жовтня 2013 р. в м. Києві лабораторія початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України разом з Києво-Святошинським районним методичним центром Київської області організували і провели круглий стіл «Дидактико-методичні підходи до розроблення й застосування компетентнісно зорієнтованих завдань з української мови».

У роботі круглого столу взяли участь співробітники лабораторії початкової освіти, методист Києво-Святошинського районного методичного центру, вчителі середніх загальноосвітніх навчальних закладів Києво-Святошинського району.

З доповідями виступили:

– провідний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Пономарьова К. І. – «Дидактичні ознаки і структура компетентнісно зорієнтованих завдань»;

– методист районного центру Ванькевич Н. А. – «Про актуальність проблеми розроблення і застосування компетентнісно зорієнтованих завдань з української мови у практиці шкільного навчання: з досвіду роботи вчителів Києво-Святошинського району».

На засіданні круглого столу обговорювались питання:

1. Дидактико-методичні підходи до розроблення компетентнісно зорієнтованих завдань з української мови.

2. Місце і роль компетентнісно зорієнтованих завдань у процесі реалізації нової навчальної програми з української мови для 1-4 класів.

Мета заходу – з’ясування сутності і дидактичних ознак компетентнісно зорієнтованих завдань з української мови, визначення дидактико-методичних підходів до їх розроблення та застосування.

Результати: учасниками круглого столу підготовлено методичні рекомендації щодо розроблення і застосування компетентнісно зорієнтованих завдань у процесі навчання учнів початкових класів української мови.


Повернення до списку