Crossref Member Badge

ІV Міжнародна науково-методична конференція ЕА-2013 «Освітні вимірювання – 2013: ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти і оцінювання якості освіти»

ІV Міжнародна науково-методична конференція ЕА-2013 «Освітні вимірювання – 2013: ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти і оцінювання якості освіти» 07.10.2013

01-05 жовтня 2013 р. в с. Татарів Яремчанської міськради Івано-Франківської області відбулася ІV Міжнародна науково-методична конференція ЕА-2013 «Освітні вимірювання – 2013: ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти і оцінювання якості освіти».

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Український центр оцінювання якості освіти, Національна академія педагогічних наук України, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI Legacy Alliance), Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська обласні державні адміністрації.

Мета заходу – аналіз і узагальнення теоретико-методологічних підходів до проблем зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл як інструменту відбору до вищих навчальних закладів, удосконалення тестів зовнішнього незалежного оцінювання, стандартів освіти, інноваційних технологій в освітніх вимірюваннях, вимірювання когнітивних характеристик інтелекту та здатності до навчання, моніторингу навчальних досягнень в освітніх закладах різного рівня, єдиного моніторингового простору освіти.

У роботі конференції взяло участь 131 представник освітянської спільноти з 8-й країн Європи, Азії і Америки: Болгарії, Казахстану, Польщі, Росії, США, Туреччини, України, Естонії. 50 вищих і 23 середніх загальноосвітніх навчальних закладів, УЦОЯО і 8 РЦОЯО, 7 наукових і 3 державні установи представляли 22 доктори наук, 64 кандидати наук, 50 викладачів вищої і середньої шкіл з вищою освітою, 12 аспірантів і докторантів, 49 працівників освітянських установ з вищою освітою. За географією Україна була представлена учасниками з 31 одного населеного пункту (від селища до обласного центру) з кожної області України та Автономної Республіки Крим.

Конференція була відкрита директором Українського центру оцінювання якості освіти професором Зайцевою І. П. З привітаннями до учасників звернулися від імені Міністерства освіти і науки України начальник відділу суспільно-гуманітарної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Бескова Н. В. і начальник відділу природничої та технічної освіти департаменту вищої освіти Рибалко А. В.; від імені Альянсу Програми сприяння зовнішньому незалежному оцінюванню в Україні - директор організації пан Бачинський Я. Я.; від імені Національної академії педагогічних наук України завідувач лабораторії оцінювання якості освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України – Жук Ю. О.; від імені Спілки ректорів вищих навчальних закладів України (за дорученням Президента Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Л. В.) - директор науково-методичного центру організації навчального процесу КНУ імені Тараса Шевченка Гожик А. П.; від імені Івано-Франківської обласної державної адміністрації - заступник голови Івано-Франківської ОДА, заслужений артист України Іваницький Р. Я.

Учасники конференції взяли участь в роботі 2-х пленарних засідань, 4-х тематичних секцій, 2-х круглих столах («Єдиний моніторинговий простір в освіті» і «Тести зовнішнього незалежного оцінювання: шляхи удосконалення») та науково-методичному семінарію.

На вступному пленарному засіданні з програмними доповідями, що окреслили напрями роботи конференції, виступили доктор фізико-математичних наук, професор Бахрушин В. Є. (Запоріжжя, Україна) і доктор фізико-математичних наук, професор Оганесян А. Г. (Львів, Україна), які доповідали про тести зовнішнього незалежного оцінювання і питання їх удосконалення; пан А. Забуліоніс (експерт Альянсу USETI) і член-кореспондент АПН України, доктор соціологічних наук, професор Сидоренко О. Л. (Харків, Україна), які розкрили різні аспекти моніторингового простору освіти; кандидат педагогічних наук Драган Є. В. (Київ, Україна), який, базуючись на доробку наукового колективу, від імені якого він виступав, сконцентрував увагу на кореляції результатів зовнішнього незалежного оцінювання і здатності до навчання студентів-фізиків; кандидат педагогічних наук, доцент Зернецька А. А. (Київ, Україна), яка акцентувала увагу на ролі стандартів з іноземної мови для валідності відповідних тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання; доктор педагогічних наук, професор Колгатін О. Г. (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук Примбетова Г. С. (Астана, Казахстан) і академік Академії інженерних наук, України, доктор технічних наук, професор Товажнянський Л. Л. (Харків, Україна), які висвітлювали питання зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл як інструмент відбору до вищих навчальних закладів.

Демонстрація досягнень в питаннях моніторингу якості освіти на різних рівнях учасників конференції і навчальних закладів та освітянських установ, які вони (учасники) представляють, а також активне і зацікавлене обговорення актуальних наукових та прикладних проблем відбулися на засіданнях чотирьох секцій, а саме:

1. «Тести зовнішнього незалежного оцінювання і питання їх удосконалення. Використання завдань з розгорнутою відповіддю. Проблеми різнорівневих тестів» під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Хруцької Н. В., кандидата фізико-математичних наук, доцента Школьного О. В., співробітника Донецького РЦОЯО Ямцової І. В., співробітника Дніпропетровського РЦОЯО Зіньковського О. Ю.;

2. «Єдиний моніторинговий простір освіти. Використання результатів зовнішніх незалежних оцінювань для державної підсумкової атестації та моніторингу якості загальної освіти» під керівництвом доктора педагогічних наук, доцента Касьянової О. М., кандидата фізико-математичних наук доцент, доцента Гороха В. IX, кандидата педагогічних наук, доцента Коломінової О. О., співробітника Одеського РЦОЯО Казимирського М. П;

3. «Інноваційні технології в освітніх вимірюваннях. Вимірювання когнітивних характеристик інтелекту та здатності до навчання» під керівництвом кандидата фізико-математичних наук, професора Білоусової Л. І., кандидата педагогічних наук, доцента Жука Ю. О., співробітника Донецького РЦОЯО Лащенко Л. І., співробітника УЦОЯО ВінникаВ. А.;

4. «Зовнішнє незалежне оцінювання випускників як інструмент відбору до вищих навчальних закладів. Стандарти освіти і зовнішнє незалежне оцінювання» під керівництвом доктора філологічних наук, професора Ломакович С. В., кандидата педагогічних наук Марцевої Л. А., директора Львівського РЦОЯО Середяк Л. В., співробітника Вінницького РЦОЯО Буняк Л. В.

Загальним заходом конференції, спрямованим на загострення уваги на декількох важливих темах та підвищення кваліфікаційного рівня учасників конференції, став науково-методичний семінар (модератор - кандидат педагогічних наук, доцент Коломінова О. О.). Під час роботи семінару учасники з великою зацікавленістю прослухали доповіді пана Жарко Вукміровича (експерт Альянсу USETI), який обґрунтовано продемонстрував необхідність порівнювання тестових балів; пана Альгірдаса Забуліоніса (експерт Альянсу USETI), який пояснив теоретичні і практичні аспекти порогу «склав/не склав» у тестах; пана Марка Зельмана (експерт Альянсу USETI), який пояснив можливості та обмеження національних стандартизованих тестувань; пана Богдана Томенчука (директор Івано-Франківського РЦОЯО, Івано-Франківськ, Україна), який продемонстрував успішний досвід застосування комп'ютерних технологій в організації моніторингів якості знань; пані Ганни Лашевської (співробітник УЦОЯО, Київ, Україна), яка описала зміст, структура, особливості тестів ЗНО.

Можливість висловити свою думку щодо шляхів вирішення найбільш актуальних проблем зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти учасники конференції мали під час засідань круглих столів. Всі зацікавлені учасники конференції долучилися до обговорення і визначення програмних підходів до вирішення наступних проблем:

1. «Єдиний моніторинговий простір в освіті», модератори Круглого столу - Сидоренко О. Л. (директор ХРЦОЯО, Харків, Україна), Бескова Н. В. (начальник відділу суспільно-гуманітарної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України, Київ, Україна), Забуліоніс А. (експерт Альянсу ШЕТІ);

2. «Тести зовнішнього незалежного оцінювання: шляхи удосконалення», модератори Круглого столу - Воронцова Е. В. (начальник відділу науково-педагогічних технологій і проектів, відділення стратегій розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, Київ, Україна), Дворецька Л. П. (заступник директора УЦОЯО, Київ, Україна), Вукмирович Ж. (експерт Альянсу ШЕТІ).

Науковці лабораторії оцінювання якості освіти Інституту педагогіки НАПН України виступили з такими доповідями:

Жук Ю.О. – «Компетенция, компетентность и расширение проблемного поля педагогических измерений»;

Середа Л.І. – «Дослідження прогностичної валідності ЗНО».

Серед учасників IV Міжнародної науково-методичної конференції розповсюджено 120 примірників колективної монографії «Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти» - К.: Педагогічна думка, 2013. -160 с. (Автори: Ляшенко О.І., Лукіна Т.О., Ващенко Л.С., Полянський П.Б., Жук Ю.О.) та 90 примірників посібника «Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу». - К.: Педагогічна думка, 2012. -160 с. (Автори: Ляшенко О.І., Лукіна Т.О., Булах І.Є., Мруга М.Р.), які було створено в результаті виконання НДР «Науково-методичні засади оцінювання якості загальної середньої освіти» (РК № 0109U1291).

Матеріали монографії і посібника обговорювалися на секційних засіданнях і під час засідань круглих столів та отримали позитивні відгуки учасників конференції.

Під час закриття учасники конференції висловили свою вдячність організаторам за доброзичливу та ділову атмосферу, високий організаційний і науково-методичний рівень заходу і висловили свої побажання про продовження плідної співпраці.

На заключному пленарному засіданні за результатами обговорень підчас засідань секцій та круглих столів була прийнята Резолюція.

Всі матеріали конференції знайшли своє відображення в друкованих виданнях та на сайті конференції.

Тези доповідей учасників конференції була опублікована в збірнику «Освітні вимірювання-2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів». Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції 01-05 жовтня 2013 р. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. - 143 с.

Статті учасників конференції наразі готуються до друку в збірнику Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 39: збірник наукових праць.


Повернення до списку