Crossref Member Badge

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Реалізація лінгвокультурологічного підходу у сучасній мовній і літературній освіті національних спільнот України»

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Реалізація лінгвокультурологічного підходу у сучасній мовній і літературній освіті національних спільнот України» 25.10.2013

24 жовтня 2013 р. в м. Києві лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України разом з Міністерством освіти і науки України організували і провели Всеукраїнський науково-практичний семінар «Реалізація лінгвокультурологічного підходу у сучасній мовній і літературній освіті національних спільнот України».

В роботі семінару взяло участь 19 учасників – науковці, методисти, вчителі, докторанти, аспіранти.

Науковці лабораторії та учасники семінару виступили з такими доповідями:

Курач Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук, зав. лабораторією, старший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України - Вітальне слово;

Кошкіна Жанна Олексіївна, представник департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України - Вітальне слово;

Корсаков Владимир Алексеевич, заместитель главного редактора – «Журнал «Русская школа» - издание для освещения проблем образования русских в Украине»;

Першукова Оксана Алексеева, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, докторант Института педагогики НАПН Украины г. Киева - «Эволюция взглядов на многоязычие в образовании западноевропейских стран»;

Васьківська Галина Олексіївна, кандидат педагогічних наук, зав. лабораторією дидактики, старший науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України – «Фундаменталізація змісту освіти: лінгвокультурологічний підхід»;

Косянчук Сергій Володимирович, науковий співробітник лабораторії дидактики, аспірант Інституту педагогіки НАПН України – «Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів за реалізації культурологічного підходу у змісті предметів мовно-літературного циклу»;

Давидюк Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики російської мови, НПУ ім. М.П. Драгоманова - «Культурологічний контекст вивчення російської мови в школах України»;

Подолинна Тетяна Тимофіївна, методист ІПП КУ ім. Б. Грінченка «Особливості реалізації лінгвокультурологічного підходу у підручниках з російської мови у школах України»;

Лапшина Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики дошкільного та початкового навчання Вінницького державного педагогічного університету – «Реалізація соціокультурної лінії мовної освіти у підручниках з російської мови як другої для початкової школи»;

Кірнасовська Розалія Вільгельмівна, методист навчально-методичного кабінету іноземних мов Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів – «Использование лингвострановедческого материала на уроках русского языка»;

Саковська Жанна Юріївна, старший вчитель ЗОШ №3 м. Чернігова – «Использование краеведческих материалов на уроках русского языка как етап реализации лингвокультурологического подхода в обучении языкам национальных меньшинств»;

Коченгіна Маріанна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент секції розвивального навчання кафедри методики дошкільної та початкової освіти Харківської академії неперервної освіти – «Рынок художественной литературы для детей младшего школьного возраста: реалии, проблемы, перспективы»;

Куранда Валентина Костянтинівна, вчитель інтегрованого курсу літератури, школа №192, м. Києва – «Культурологический подход в процессе изучения литературы»;

Колесник Катерина Василівна, аспірантка лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України - «Застосування лінгвокультурологічного підходу у навчанні новогрецької мови у ЗНЗ України»;

Курач Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук, зав. лабораторією, старший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України – «Методика роботи з культурологічними текстами на уроках російської мови в школах з українською мовою навчання»;

Фідкевич Олена Львівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України – «До проблеми формування лінгвокультурологічної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

Сімакова Лідія Анатоліївна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України – «Ціннісні складові культурологічного підходу у процесі вивчення літератури»;

Снєгірьова Валентина Василівна кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України – «Культурологічний контекст вивчення біографії письменників»;

Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України – «Способи презентації лінгвокультурологічного матеріалу у підручнику з мови іврит для 1 класу шкіл України»;

Кондур Земфіра Анатоліївна, молодший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України – «Національна політика щодо розвитку освіти ромів України».

Мета заходу – аналіз і узагальнення теоретико-методологічних підходів до реалізації лінгвокультурологічного підходу у сучасній мовній і літературній освіті національних спільнот України, сприяння оновленню змісту, способів і методів навчального процесу з сучасних теоретико-методологічних позицій.

Проблеми, які обговорювалися:

· Сучасні тенденції щодо навчання мов та літератур національних спільнот України;

· Концептуальні засади реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання мов та літератур національних спільнот;

· Методика формування і розвитку лінгвокультурологічної компетентності учнів з мов національних спільнот початкової та основної школи з українською та російською мовами навчання;

· Культурологічний підхід до вивчення літератур національних спільнот в основній школі з українською та російською мовами навчання;

· Ознайомлення учасників семінару з особливостями реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання мов та літератур етнічних спільнот;

· Обмін досвідом.

За результатами семінару підготовлено:

Методичні рекомендації щодо реалізації лінгвокультурологічного підходу у сучасній мовній і літературній освіті національних спільнот України та його впровадження у практику навчання.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку