Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»

07.12.2013


PC051719.JPG 5-6 грудня 2013 року в Інституті педагогіки НАПН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника».

Щороку Інститут педагогіки збирає науковців, учителів, методистів, всіх небайдужих до долі вітчизняного підручника. Саме цьому освітянському форуму теорія та практика підручникотворення завдячує вирішенню актуальних проблем з розроблення теоретико-методичних засад творення навчальної книги; підвищення ролі підручника в забезпеченні якості освіти; формуванню системи дидактичних вимог, які ставляться до сучасного підручника з позицій науковця, педагога, викладача, студента, учня, батьків; удосконалення критеріїв оцінювання якості підручника.

У цьогорічній конференції взяли участь колеги із Інституту педагогічних наук Молдови, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інституту проблем виховання НАПН України, представники провідних вищих та загальноосвітніх навчальних закладів: Київщини, Донеччини, Кіровоградщини, Запоріжжя, Полтавщини, Хмельниччини, Черкащини.

PC051721.JPGЗ привітаннями до учасників конференції виступили Бурда Михайло Іванович, головний вчений секретар Національної академії педагогічних наук, доктор педагогічних наук, професор. Топузов Олег Михайлович – директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

 Виступаючі зазначили, що завдяки роботі конференції піднімаються на державному рівні питання удосконалення процесу підготовки навчально-методичної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, визнання статусу експериментального підручника та визначення механізмів його використання в освітній практиці. За результатами роботи щорічної конференції традиційно видається збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника», в якому відображені результати фундаментальних досліджень теорії й практики підручникотворення.

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

Максименко С.Д., академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Тема доповіді: «Теоретико-психологічні та методологічні засади творення підручника». У доповіді було розкрито вимоги до сучасного підручника з точки зору психологічних механізмів учіння та навчання, які необхідно враховувати при створенні навчальної книги.

Акіри І., доктор фізико-математичних наук, конференціар, завідувач кафедри «Математики і Природничих наук» Інституту педагогічних наук м. Кишинеу (Республіка Молдова). Тема виступу: «Учебник и индивидуальная образовательная траектория ученика». Пан Акірі є автором підручників з математики з 1 по 11 клас, відповідно має досвід узагальненнія і вибудови індивідуальної освітньої траєкторії. Головна освітня парадигма: школа – дружня до дитини. Звідси випливає необхідність формування індивідуальної освітньої траєкторії, яка здійснюється за допомогою НМДК (навчально-методико-дидактичний комплекс). Доповідь викликала жваве обговорення та великий інтерес присутніх.

Масол Л.М., к.пед.н., провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тема виступу: «Підручники з інтегрованих курсів «Мистецтво» та «Художня культура» в контекті цілісної моделі шкільної освіти». Людмила Михайлівна наголосила на важливості даних інтегрованих курсів для виховання учнів та підвищення їх загальнокультурного рівня.

PC051756.JPG      PC051742.JPG       PC051762.JPG

Хорошковська О.Н., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії української словесності Інституту педагогіки НАПН України. Тема виступу: «Текстоцентричний підхід і його реалізація в підручниках української мови для 4 класу ЗНЗ з мовами навчання національнх меншин України». У виступі Ольги Назарівни було наголошено на важливості підготовки тексту та організації роботи з текстом за допомогою навчальної книги.

Пометун О.І., член-кореспондент НАПН України, д.п.н, професор, завідувач лабораторією суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. Олена Іванівна виступила з презентацією «Проектувуання шкільного підручника з історії: вимоги і проблеми», в якій було висвітлено вимоги до структури та якості сучасного підручника відповідно до теорії підручникотворення.

PC051744.JPG      PC051751.JPG       PC051769.JPG 

Засєкіна Т.М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України («Роль експерименту в процесі підручникотворення»). У своєму виступі Тетяна Миколаївна зазначила, що з метою подальшого розвитку і вдосконалення національної системи освіти, випереджального вирішення питань наукового, методичного, правового, економічного, кадрового забезпечення процесу навчання в загальноосвітній школі. Необхідна законодавча підтримка процедури створення експериментальних навчальних програм у комплексі з їх навчально-методичним забезпеченням – виданнями, які спрямовані на поліпшення результатів освітньої діяльності, та які апробуються в обмеженій кількості навчальних закладів

Майліс В.Я., вчитель фізики Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Волноваської районної ради Донецької області; учитель-методист, відмінник освіти України. Тема доповіді: «Експериментальна перевірка реалізації оновленого змісту фізичної освіти в підручниках». Автор висвітлив результати експериментальної перевірки нових підручників з фізики, представив учнівські проекти «Підручник моєї мрії», де діти відобразили свої вимоги та очікування щодо шкільних підручників.

PC051773.JPGЛапінський В.В., к.ф.-м.н., доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України, присвятив свою доповідь темі «Нові підходи до подання навчального матеріалу в підручнику з інформатики». У доповіді було зазначено, що наші учні належать до «цифрового покоління», це потребує особливої уваги до створення навчальної літератури для таких учнів. Доповідь супроводжувалась презентацією, в якій було подано зразки педагогічно доцільного структурування та активізації навчальної діяльності за допомогою використання підручника.

Далі робота конференції продовжувалася у 9 секціях:

Учасники секції «Теорія та методологія сучасного підручникотворення» (керівники секції: Доротюк В.І., к. псих. н., завідувач лабораторії профільного навчання та профконсультацій Інституту педагогіки НАПН України та Мелешко В.В., к. п. н., ст. н. сп., завідувач лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України) заслухали та обговорили доповіді, в яких висвітлювалися досвід, концептуальні основи та методологічні підходи до створення та оцінювання сучасного підручника.

На секції «Особливості підручникотворення в галузі природничо-математичної освіти» (керівники: Величко Л.П., д.п.н., професор, завідувач лабораторії хімічної та біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Надтока О.Ф., к.п.н., ст.н.сп., завідувач лабораторії географічної та економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України) відбулося особливо активне обговорення різних аспектів створення шкільних підручників з географії.

Окремий інтерес викликала робота секції «Підручник з фізики та астрономії як засіб формування предметних і ключових компетентностей» (керівники Головко М.В., к.п.н., доцент, ст.н.сп., заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України; Глобін О.І., к.п.н., доцент, ст.н.сп., завідувач лабораторії математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Непорожня Л.В., к.п.н., ст.н.сп., пр.н.сп. лабораторії математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України), робота якої цього року була присвячена 90-річчю з дня народження академіка О.І. Бугайова.

Секція «Актуальні проблеми підручникотворення з суспільствознавчих дисциплін» (керівники: Пометун О.І., член-кореспондент НАПН України, д.п.н, професор, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України; Гупан Н.В., д.п.н., професор, гол.н.сп. лабораторї суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України) приділила особливу увагу структурним, методичним та виховним аспектам конструювання підручників, а також питанням ілюстрування підручників з суспільство- та людинознавчих дисциплін.

Робота секції «Особливості розроблення підручника в галузі мовної і літературної освіти» (керівники: Голуб Н.Б., д.п.н., професор, завідувач лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, Паламар С.П., к.п.н., ст.н.сп., завідувач лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Курач Л.І., к.п.н., ст.н.сп, завідувач лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України) розглядала підручник не тільки з точки зору дидактичних та науково-методичних складових, а також як засіб формування комунікативної та соціокультурної компетентностей.

Переважну більшість доповідей на секції «Особливості розроблення підручників з іноземних мов» (керівник Редько В.Г., к.п.н., доцент, завідувач лабораторії вивчення іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України) було подано іноземними мовами.

Секція «Інноваційні підходи до створення підручника в освітній галузі «Технології» (керівники: Лапінський В.В., к.ф.-м.н., доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України; Тарара А.М., к.ф.-м.н., доцент, завідувач лабораторії трудової підготовки і політехнічної творості Інституту педагогіки НАПН України) зібрала вчених, які працюють в галузі інформаційних технологій, трудової та профільної підготовки. Особливу увагу вчені приділили підходам до створення шкільних підручників з інформатики.

На засіданні секції «Реалізація Державного стандарту початкової загальної освіти у новому поколінні підручників» (керівники: Савченко О.Я., д.п.н., професор, академік НАПН України, гол.наук.сп. лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України; Онопрієнко О.В., к.п.н., ст..н.сп., завідувач лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України) було ґрунтовно висвітлено особливості створення підручників для початкової школи.

Секція «Використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі» (керівники: Калініна Л.М., д.п.н., професор, завідувач лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України; Волинський В.П., к.п.н., доцент, завідувач лабораторії шкільного обладнання Інституту педагогіки НАПН України) зібрала спеціалістів, які перебувають на передовій створення нового покоління навчальної книги – електронних підручників та мільтимедійних навчальних комплексів.

За результатами конференції будуть вироблені рекомендації. 

Повернення до списку