Crossref Member Badge

Інноваційні технології – в загальноосвітню школу!

Інноваційні технології – в загальноосвітню школу! 20.12.2013

19 грудня 2013 р. на базі ЗНЗ № 2 м. Бровари (вона є експериментальним майданчиком лабораторії трудової підготовки і політехнічної творчості, директор школи - Мельник О.М., науковий керівник експерименту – завідувач лабораторії Тарара А.М.) співробітниками лабораторії проведено науково-практичний семінар за темою «Інноваційні технології на уроках трудового навчання» для вчителів трудового навчання міста, на якому презентовано і обговорено наукові інноваційні розробки лабораторії. В рамках роботи семінару вчителем-методистом трудового навчання названої школи Бондаренком В. В. проведено відкритий урок для вчителів трудового навчання міста, на якому продемонстровано елементи інноваційної технології формування в учнів предметної (проектно-технологічної) компетентності. Цю технологію розроблено на основі інноваційної структурно-функціональної моделі формування в учнів предметної компетентності.

Зазначена технологія передбачає комплексну діяльність учнів впродовж навчального року, починаючи від формування задуму виробу у процесі вивчення розділу «Проектування виробів. Основи графічної грамоти», до його остаточного виготовлення під час виконання варіативної частини курсу. Проміжними складовими діяльності учнів є: виконання низки інших творчих видів праці (конструювання, розроблення технології виготовлення тощо); оволодіння знаннями і вміннями з матеріалознавства, техніки і технологій; розвиток різнопланових творчих здібностей у процесі оволодіння матеріалом розділу «Технічна творчість» з подальшим проведенням на цій основі критичного аналізу своєї попередньої діяльності, формулювання висновків і коректування її результатів; виконання варіативної складової на основі досвіду і знань з проектування виробів, отриманих протягом року.

Принципово новий підхід до формування в учнів предметної компетентності покладено в основу розробленої експериментальної програми «Технології» для учнів 5-9 класів і підручника «Технології» («Трудове навчання») для учнів 5 класу, як практичне упровадження наукових розробок лабораторії.

Технологія, модель, програма та підручник є результатом педагогічного проектування змісту технологічної освіти у основній школі співробітниками лабораторії у процесі виконання фундаментальної НДР «Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в початковій і основній школі» (науковий керівник - завідувач лабораторії, кандидата фіз.-мат. наук, доцент Тарара А.М.).

Зазначена презентація і проведений урок є експериментальною перевіркою у навчальному процесі школи наукових розробок співробітників, а інноваційні модель і технологія – одним із важливих результатів фундаментального дослідження.

Методист управління освіти м. Бровари Нетреба Р.О., яка брала участь у зазначених вище заходах, відзначила результативність співпраці управління освіти і підпорядкованих йому шкіл міста з НАПН України, яку представляє Інститут педагогіки колективом лабораторії трудової підготовки і політехнічної творчості на чолі з завідувачем лабораторією Тарарою А.М.

Нетреба Р.О. і вчителі міста висловили побажання працювати за інноваційними експериментальними навчальними матеріалами, які розроблені співробітниками лабораторії.


Повернення до списку