Crossref Member Badge

Всеукраїнській семінар «Актуальні проблеми оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»

Всеукраїнській семінар «Актуальні проблеми оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу» 13.02.2014

11 лютого 2014 р. у ліцеї міжнародних відносин № 51 м. Києва відбувся Всеукраїнський семінар «Актуальні проблеми оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу», співорганізаторами якого були: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (відповідальна – лабораторія педагогічних інновацій), управління освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, ліцей міжнародних відносин № 51 м. Києва.

Метою проведення Всеукраїнського семінару було обговорення актуальних проблем теорії, методики й практики оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Семінар розпочався вітальним словом директора ліцею міжнародних відносин № 51 м. Києва, заслуженого працівника освіти, кандидата філософських наук С. М. Шевцової.

На семінарі прозвучали доповіді та виступи представників: лабораторій Інституту педагогіки НАПН України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, управління освіти Печерського районної в м. Києві державної адміністрації, освітян Черкаської та Дніпропетровської областей, м. Києва.

Цікавою, змістовною, насиченою інноваційними ідеями була доповідь «Інноваційні процеси в загальноосвітніх навчальних закладах як стратегічний напрям реалізації завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 року», яку підготувала С. В. Кириленко, к. пед. н., нач. відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Важливі ідеї щодо розвитку теорії, методики й практики оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів висловив у своїй доповіді «Педагогіка життєтворчості як стратегічний ресурс інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів» І. Г. Єрмаков, к. іст. н., представник науково-методичного центру управління освіти Печерського району. Велику увагу присутніх привернула доповідь «Аналіз освітнього простору як організаційна основа інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу», яку підготувала А. Д. Цимбалару, к. пед. н., ст. н. сп. лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Учасники семінару з інтересом сприйняли доповіді наукових співробітників лабораторії педагогічних інновацій Інститут педагогіки НАПН України: к. пед. н. Д. О. Пузікова – «Критерії оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу», к. пед. н. В. М. Зоц – «Варіативність підходів до оцінювання якості шкільної освіти в зарубіжних країнах», к. пед. н. К. В. Гораш – «Технологічний підхід до оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу», В. Ю. Варави – «Європейські критерії оцінювання якості навчально-методичної літератури».

Цікавими були доповіді представників експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів: к. пед. н., заст. директора Першої міської гімназії м. Черкас Н. В. Ананьєвої – «Технологія оцінювання інноваційного розвитку полілінгвістичної гімназії», к. філос. н., директор ліцею № 51 м. Києва С. М. Шевцової – «Ефективна школа в Російський Федерації та країнах Європейського Союзу: критерії оцінювання».

Участь у роботі Всеукраїнського семінару взяло більше 50 освітян з різних областей України та м. Києва, а саме:

керівники та заступники директорів експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів областей України: Полтавської (В. М. Лелюх, нач. відділу освіти Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області), Черкаської (Н. В. Ананьєва, к. пед. н., заст. директора Першої міської гімназії, м. Черкаси), Київської (Т. М. Сіманова, заст. директора з навчально-виховної роботи Білоцерківськогго колегіуму, м. Біла Церква), Дніпропетровської (О. С. Лизогуб, заст. директора з науково-методичної роботи Криворізької спеціальної школи № 70, м. Кривий Ріг);

сім наукових співробітників Інституту педагогіки НАПН України (лабораторія педагогічних інновацій: зав. лаб., к. пед. н. Д. О. Пузіков, пров. наук. сп., к. пед. н., доц. В. М. Зоц, ст. наук. сп., к. пед. н. К. В. Гораш, наук. сп. В. Ю. Варава, мол. наук. сп. М. В. Миньківська; лабораторія початкової освіти: ст. наук. сп., к. пед. н. А. Д. Цимбалару; лабораторія географічної та економічної освіти: наук. сп. Г. М. Ісаєва);

два представника Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України (нач. відділу інноваційної діяльності та дослідно-експеримент. роботи Інституту, к. пед. н. С. В. Кириленко, ст. наук. сп. відділу, к. пед. н. О. І. Киян);

представники управління освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (к. іст. н. І. Г. Єрмаков та ін.), двадцять чотири представники загальноосвітніх навчальних закладів району (директорів, заступників, вчителів);

керівництво ліцею міжнародних відносин № 51 м. Києва: директор, к. філос. н. С. М. Шевцова, заст. директора: Н. В. Клиновська, С. Ю. Байкова);

дев’ять слухачів курсів підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України (зокрема – М. П. Савченко, заступник директора з науково-методичної роботи гiмназiї східних мов № 1 Святошинського району м. Києва та ін.).

Учасники семінару отримали брошуру (40 сторінок), підготовлену науковими співробітниками лабораторії педагогічних інновацій за матеріалами роботи лабораторії, а також публікацій з теорії та методики оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Результатом заходу стало ухвалення учасниками рекомендацій Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні проблеми оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»:

Учасники семінару ухвалили такі рекомендації:

Рекомендувати Міністерству освіти і науки України затвердити положення про оцінювання та орієнтовні критерії оцінювання інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів.

Рекомендувати Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України ініціювати та взяти участь у розробленні положення про оцінювання інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів.

Рекомендувати Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук (лабораторії педагогічних інновацій Інституту) розробити орієнтовні критерії та взяти учать у розробленні положення про оцінювання інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів, розпочати роботу зі створення й експериментальної апробації типології і моделей оцінювання інноваційного розвитку навчальних закладів.

Рекомендувати управлінню освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, загальноосвітнім навчальним закладам Печерського району м. Києва, експериментальним навчальним закладам лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України розпочати роботу з експериментальної апробації та впровадження положення і орієнтовних критеріїв оцінювання інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів, апробації типології і моделей оцінювання інноваційного розвитку навчальних закладів.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку