Crossref Member Badge

Круглий стіл «Постать Є.С.Березняка в контексті інноваційного розвитку загальної середньої освіти України»

Круглий стіл «Постать Є.С.Березняка в контексті інноваційного розвитку загальної середньої освіти України» 24.02.2014

24 лютого 2014 р. у залі засідань вченої ради Інституту педагогіки НАПН України відбувся круглий стіл «Постать Є.С.Березняка в контексті інноваційного розвитку загальної середньої освіти України», співорганізаторами якого були: Національна академія педагогічних наук України (Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, Відділення загальної середньої освіти), Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (лабораторія педагогічних інновацій, лабораторія історії педагогіки, лабораторія управління освітніми закладами), Педагогічний музей НАПН України.

Метою проведення круглого столу було відзначення 100-річчя від Дня Народження Героя України, почесного академіка НАПН України, кандидата педагогічних наук Євгена Степановича Березняка, вивчення та поширення його педагогічної спадщини, зокрема – дотичної проблематиці інноваційного розвитку загальної середньої освіти України.

Розпочався круглий стіл вступним словом академіка-секретаря Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, професора О. В. Сухомлинської. Ольга Василівна наголосила на значущості постаті Євгена Степановича Березняка для вітчизняної педагогіки, важливості його педагогічної спадщини для розвитку теорії й практики управління загальноосвітніми навчальними закладами. О. В. Сухомлинська розповіла про своє спілкування з Євгеном Степановичем, про його людські якості.

Заступник директора Інституту педагогіки з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент М. В. Головко розповів про життєвий і професійний шлях Євгена Степановича, основні віхи його педагогічної діяльності, здобутки та нагороди.

Своїми враженнями та споминами про Євгена Степановича поділилася академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор пед. наук, професор Н. Г. Ничкало, вчені Інституту педагогіки НАПН України: академік НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти, доктор пед. наук, професор О. Я. Савченко, к. пед. н., доцент, провідний науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України В. М. Зоц, науковий співробітник лабораторії географічної та економічної освіти Г. М. Ісаєва, науковий співробітник лабораторії управління освітніми закладами М. Г. Шевцов. У виступах прозвучали добрі слова про Є. С. Березняка, відзначалися його людяність, порядність, працездатність і працелюбність, інноваційність мислення, почуття гумору та інші людські якості.

Зацікавили учасників круглого столу доповіді: «Педагогічна спадщина Є. С. Березняка: музейний аспект», яку зробив директор педагогічного музею НАПН України, старший науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, к. пед. наук О. П. Міхно та «Євген Степанович Березняк – вчений, педагог, народний учитель, Герой України (із фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського)», яку підготувала зав. сектором наукової організації та зберігання фондів філії Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського Т. В. Лога.

Педагогічний музей НАПН України та Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського підготували виставки, які дали змогу учасникам круглого столу побачити наукові праці та мемуари Є. С. Березняка з автографами автора, бібліографічні роботи, документальні книги про Героя України, фотографії, які висвітлюють різні періоди життя педагога, керівника органів освіти, вченого, військового розвідника.

Закриваючи круглий стіл, заступник директора Інституту педагогіки з наукової роботи М. В. Головко зазначив, що завдання збереження і подальше втілення педагогічної спадщини Є. С. Березняка можна прослідкувати в науково-дослідній діяльності профільних лабораторій Інституту педагогіки, а постать ученого значуща для його історії.

Презентація "Життєвий шлях Є.С.Березняка", створена канд. пед. наук, ст. наук. сп. лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України К. В. Гораш


ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО   


Повернення до списку