Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 27 лютого 2014 року

Засідання вченої ради 27 лютого 2014 року 27.02.2014

27 лютого 2014 р. на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про Програму наукового дослідження теми «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі» (2014-2016 рр.; керівник НДР – Редько В.Г.). У засіданні взяли участь члени вченої ради Інституту педагогіки НАПН України і наукові співробітники лабораторії навчання іноземних мов. З основною інформацією виступив завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Валерій Григорович Редько (див. докладніше).

За висновками комісії (Локшина О.І., Мелешко В.В., Яновицька Н.І.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження лабораторії.

Також на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України розглядалося питання «Про проекти наукових досліджень, виконання яких розпочинається у 2015 році». З основною інформацією виступив заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Микола Васильович Головко (див. докладніше).

На підставі виступів М.В. Головка, керівників тем, експертів та їх обговорення вчена рада схвалила проекти наукових досліджень, виконання яких розпочинається у 2015 році, а також рішення подати їх на оголошений Президією НАПН України конкурс.

Серед іншого рішенням вченої ради:

• схвалено перспективний план випуску друкованої продукції на 2015-2017 роки, підготовленої за результатами фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

• рекомендовано до друку: чергові номери науково-методичних журналів «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Українська література в загальноосвітній школі», «Українська мова і література в школі»;

• затверджено теми докторських і кандидатських дисертацій здобувачів наукових ступенів (Снєгірьова В.В.,  Кохно Т.Н.).


ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку