Crossref Member Badge

На допомогу вітчизняній середній школі

На допомогу вітчизняній середній школі 17.03.2014

Вийшов у світ навчально-методичний посібник «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів», підготовлений науковими співробітниками лабораторії навчання іноземних мов за результатами завершеної у 2013 році трирічної науково-дослідної роботи. Обсяг посібника становить 360 сторінок. Він рекомендований МОН України для використання в навчальному процесі ЗНЗ. Матеріали посібника апробувалися в ЗНЗ, ОІППО, ВНЗ України.

Авторами посібника є: В.Г. Редько – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії; В.М. Плахотник – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник; Т.К. Полонська – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; О.С. Пасічник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Н.П. Басай – науковий співробітник; О.М. Коротков – науковий співробітник; І.В. Алєксєєнко – молодший науковий співробітник; Ю.П. Радченко – молодший науковий співробітник. Керівник авторського колективу і науковий редактор – В.Г. Редько.

Рецензентами виступили: Л.В. Калініна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов і прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка; В.І. Кизенко – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України; М.С. Трифан – методист з іноземних мов Закарпатського ОІППО; С.О. Мельник – заступник директора гімназії № 23 м. Житомира ім. М.Й. Очерета.

Навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням навчання іноземної мови учнів старшої (профільної) школи. У ньому обґрунтовано стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій школі; окреслено лінгводидактичні засади рівневого навчання іноземної мови старшокласників; розглянуто методологічні основи системи навчання; з’ясовано науково-теоретичні підходи до конструювання змісту уроків іноземної мови і до побудови елективних курсів; cхарактеризовано особливості організації самостійної роботи з іноземної мови старшокласників; досліджено й рекомендовано найбільш адекватні сучасним цілям і завданням іншомовної освіти педагогічні технології навчання; визначено об’єкти, види й технології моніторингу та критерії оцінювання навчальних досягнень з іноземної мови учнів старшої школи тощо.

Посібник містить вступ, дев’ять розділів, висновки і додатки. У розділах навчально-методичного посібника висвітлено такі проблеми:

· Стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій школі.

· Лінгводидактичні засади рівневого навчання іноземних мов учнів старшої школи.

· Методологічні основи системи навчання іноземної мови.

· Науково-теоретичні підходи до побудови змісту елективних курсів з іноземної мови.

· Професійна орієнтація старшокласників на уроках іноземної мови. Урок іноземної мови у старшій школі.

· Педагогічні технології навчання іноземних мов учнів старшої школи.

· Самостійна робота старшокласників з іноземної мови.

· Моніторинг освітніх досягнень з іноземної мови учнів старшої школи.

Навчально-методичний посібник призначено для вчителів іноземних мов різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, авторів підручників з іноземних мов, студентів – майбутніх учителів іноземних мов, аспірантів і докторантів.

Учена рада Інституту педагогіки НАПН України рекомендувала навчально-методичний посібник «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів» для участі в конкурсі на кращі наукові роботи НАПН України, створені у 2013 році (у номінації «кращий посібник для використання в освітній та інших видах соціальної практики»).

Зі змістом посібника можна ознайомитись в лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, у бібліотеці Університету менеджменту освіти (у приміщенні Інституту педагогіки, 3-ій поверх), у Державній науково-педагогічній бібліотеці ім. В.О. Сухомлинського або за посиланням  http://undip.org.ua/news/library/navch_posibniki_detail.php?login=yes&ID=1522.


Повернення до списку