Crossref Member Badge

Всеукраїнська наукова конференція «Українська мовна особистість»

Всеукраїнська наукова конференція «Українська мовна особистість» 24.03.2014

20 березня 2014 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Українська мовна особистість».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, кафедра стилістики української мови.

У роботі конференції взяли участь 6 співробітників лабораторії навчання української мови:

Голуб Ніна Борисівна (зав. лабораторії навчання української мови, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Реалізація завдань діяльнісної змістової лінії у процесі навчання української мови учнів 5-7 класів»;

Шелехова Галина Тарасівна (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Ключові аспекти формування мовної особистості учнів 5-7 класів на засадах компетентнісного підходу» ;

Варзацька Лариса Олександрівна (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Типи інтегрованих уроків у структурі компетентнісного навчання морфології (5-7 класи)» ;

Ярмолюк Алла Володимирівна (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Соціокультурний аспект у системі компетентнісного навчання синтаксису в 5 класі» ;

Новосьолова Валентина Іванівна (науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Лексичний компонент компетентнісного навчання української мови учнів 5-7 класів» ;

Галаєвська Людмила Вікторівна (молодший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України) – «Формування мовної особистості засобами діалогічного мовлення».

Мета заходу – обговорення лінгвістичних і лінгводидактичних засад формування мовної особистості, узагальнення досліджень вітчизняних учених з проблеми формування в учнів ЗНЗ комунікативної компетентності як ключової і предметної.

Проблеми, які обговорювалися:

1) Українська мовна особистість: історія та сучасність;

2) Українська мовна особистість в нових наукових парадигмах;

3) Аспекти індивідуального стилю Тараса Шевченка;

4) Лексико-фраземні та морфолого-синтаксичні маркери стилю;

5) Проблеми культури мови на різних рівнях мовної системи.

Результати. За матеріалами конференції видано: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (Мовознавство і літературознавство): Збірник наукових праць / За ред. академіка Л. І. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 373 с.


Повернення до списку