Crossref Member Badge

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний вимір розвитку сучасного загальноосвітнього навчального закладу»

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний вимір розвитку сучасного загальноосвітнього навчального закладу» 27.03.2014

25-26 березня 2014 р. у м. Чернігові відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний вимір розвитку сучасного загальноосвітнього навчального закладу».

Організатори: НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України (лабораторія педагогічних інновацій), Управління освіти і науки Чернігівської обласної держаної адміністрації, Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді.

У конференції взяли участь 4 наукових співробітників лабораторії педагогічних інновацій (Пузіков Д. О., Зоц В. О., Гораш К. В., Варава В. Ю.).

Теми виступів наукових співробітників лабораторії педагогічних інновацій:

Д. О. Пузіков – «Факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»;

В. М. Зоц – «Основні підходи до формування гуманітарної експертизи загальноосвітнього навчального закладу»;

К. В. Гораш – «Технологічний підхід до оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»;

В. Ю. Варава – «Інноваційний розвиток суспільства через освіту (світові тенденції освітніх інновацій на прикладі премії WISE)».

Співробітники лабораторії педагогічних інновацій були керівниками круглих столів, які відбулися після завершення пленарного засідання конференції:

к. пед.н., доц., провідний науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій В. М. Зоц – «Наука і освіта як інструменти вдосконалення суспільного життя» (за участю вчених і учнів ліцею);

к. пед.н., старший науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій К. В. Гораш – «Взаємообумовленість наукової і практичної діяльності як умова якісної освіти» (за участю вчених і вчителів);

науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій В. М. Варава – «Прогресивна школа у вимірі сім’ї» (за участю вчених і батьків).

Мета заходу – вивчення перспектив та визначення напрямів розвитку сучасного загальноосвітнього навчального закладу шляхом системного впровадження освітніх інновацій.

Проблеми, які обговорювалися: теоретико-методичне забезпечення розроблення і впровадження сучасних освітніх інновацій, інноваційних педагогічних проектів; теоретико-методичне забезпечення оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Результати. Обмін досвідом з ініціювання та наукового супроводу інноваційного розвитку ЗНЗ, апробація результатів науково-дослідної роботи лабораторії з теорії й технології оцінювання інноваційного рощзвитку ЗНЗ.

Видано матеріали міжнародної конференції: Інноваційний вимір розвитку сучасного загальноосвітнього навчального закладу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 – 26 березня 2014 р., м. Чернігів. / Укладачі : Пузіков Д. О., Варава В. Ю. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 36 с.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку