Crossref Member Badge

Методологічний семінар "Компетентнісний підхід в освіті: Теоретичні засади і практика реалізації"

Методологічний семінар "Компетентнісний підхід в освіті: Теоретичні засади і практика реалізації" 03.04.2014

3 квітня 2014 року в актовій залі Інституту педагогіки НАПН України відбулося пленарне засідання методологічного семінару «Компетентнісний підхід в освіті: Теоретичні засади і практика реалізації».

З вітальним словом виступив Луговий В.І., перший віце-президент НАПН України. З доповідями виступили:

  • Зязюн І.А. (директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) «Компетенції і компетентності – домінантні складові психологічного досвіду особистості» ;
  • Луговий В.І. ( перший віце-президент НАПН України), Слюсаренко О.М.(учений секретар Інституту вищої освіти НАПН України), Таланова Ж.В.( завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті Інститут вищої освіти НАПН України ) «Становлення системи основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті» ;
  • Максименко С.Д. (академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України) «Компетентність як структурна складова самоздійснення особистості: джерела і рушійні сили розвитку»
  • Ляшенко О.І. (академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України) «Компетентнісні засади реформування загальної середньої освіти»
  • Савченко О.Я. (радник Президії НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України) «Упровадження компетентнісного підходу в початковій освіті: здобутки і нерозв'язані проблеми»
  • Локшина О.І. (завідувач лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України) «Компетентнісна ідеяв освіті зарубіжжя: здобутки та проблеми реалізації»
  • Григоровська Л.В., (учений секретар Інституту соціальної і політичної психології НАПН України) «Соціально-психологічна компетентність педагога як рефлексивний механізм втілення дитиноцентризму в освіті»
За результатами методологічного семінару буде видано збірник наукових праць.


Повернення до списку