Crossref Member Badge

Загальні збори НАПН України

Загальні збори НАПН України 07.04.2014

4 квітня 2014 року під головуванням Президента Національної академії педагогічних наук України (НАПН) Василя Кременя відбулися Загальні збори НАПН України.

Участь у заході взяли Міністр освіти і науки України Сергій Квіт, голова Комітету ВР з питань науки і освіти Верховної Ради України Лілія Гриневич, представник Адміністрації Президента України Василь Лукомський, президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Леонід Губерський, дійсні члени, члени-кореспонденти, іноземні члени й почесні академіки Національної академії педагогічних наук України.

Відкриваючи загальні збори НАПН України її Президент Василь Кремень зачитав "Звернення Національної академії педагогічних наук України до вчених Російської академії освіти" та "Звернення вчених Національної та галузевих академій наук України до громадян Російської Федерації".

"В период непростых отношений между нашими странами, обусловленных неприкрытым вмешательством руководства Российской Федерации в дела Украины, незаконными действиями подразделений вооружённых сил России в Крыму, мы обращаемся к вам с призывом сделать всё возможное для прекращения этих авантюрных действийУважаемые коллеги и друзья! Мы многие годы тесно и плодотворно сотрудничаем и дружим. Для нас тем более обидно и больно наблюдать такое поведение соседнего и, до последнего времени, дружественного нам государства. Убедительно просим вас использовать все возможности для восстановления искренних отношений наших народов" ‑ звернувся В. Г. Кремень від імені Національної академії педагогічних наук до вчених Росії.

У своєму виступі Василь Кремень поінформував про діяльність Національної академії педагогічних наук у 2013 році та висловив завдання на 2014 рік. Він звернув увагу, що в 2013 році виконувалося 278 тем за 42 науковими напрямами. За їх результатами було підготовлено понад 3 тис. публікацій, організовано й проведено 168 науково-практичних масових заходів (ученими здійснено майже 3 тис. виступів на наукових симпозіумах, конференціях, семінарах тощо).

За словами Василь Кременя Національна академія педагогічних наук приділяє особливу увагу співпраці з МОН України та парламентським комітетом науки та освіти. Зокрема, як наголосив президент НАПН України, до Верховної Ради України надіслано експертні висновки, зауваження й пропозиції до 26 законопроектів, а також матеріали до Парламентських слухань, до Кабінету Міністрів України й Міністерства освіти і науки України подано 31 експертний матеріал. Значну роботу проведено з підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, яка здійснювалась в аспірантурі та докторантурі 12 підвідомчих установ, в яких навчалось 470 аспірантів та 78 докторантів.

Особливе місце у діяльності НАПН України, як зазначив Василь Григорович, посідає міжнародне співробітництво, зокрема установами НАПН України підтримувалися усталені зв’язки з науковими установами, навчальними закладами 26 країн світу. Наукові установи НАПН України й окремі науковці є визнаними експертами багатьох міжнародних організацій – повідомив Василь Кремень.

Міністр освіти і науки України Сергій Квіт зазначив, що в міністерства є стратегічні завдання, які стосуються прийняття нових законів. Він наголосив, що між міністерством освіти й профільним парламентським комітетом налагоджено ефективне співробітництво. "Сподіваюся, що в наступний вівторок уже буде в першому читанні розглядатися законопроект "Про вищу освіту", так званий "законопроект групи Згуровського", – повідомив міністр освіти.

За словами Сергія Квіта, триває робота над законопроектом "Про освіту", який, зокрема, містить норму про 12-річну школу. Він наголосив на необхідності поглиблювати співпрацю між Міністерством освіти і науки України й Національною академією педагогічних наук України: "Є ініціатива, щоб міністерство відмовилося від грифування підручників для вищих навчальних закладів. Вони будуть грифуватися чи схвалюватися до друку вченими радами вищих навчальних закладів, чи академічних установ, у яких пишуться. Для середньої школи планується створити незалежну інституцію, щоб міністерство цим не займалося. Думаю, що частину цих повноважень ми повинні передати Національній академії педагогічних наук України".

Директор Інституту педагогіки НАПН України Олег Топузов у своїй доповіді наголосив, що Україна переживає нині непрості часи: «У жорстокій боротьбі відбувається очищення, оновлення державних структур, усього суспільного організму, реалізується віковічне прагнення українського народу до справжньої свободи, демократії, утвердження найвищих моральних цінностей у житті країни й кожного її громадянина.»

Олег Топузов висловив впевненість, що завдання, які стоять нині перед Інститутом педагогіки НАПН України, будуть успішно виконані його колективом. "Ми маємо всі підстави почуватися гордими з того, що до виховання цього справді нового покоління долучилися й ми – нашими працями, нашими ідеями, нашими підручниками й методиками, усім тим, що складає доробок Національної академії педагогічних наук України за весь час її існування" ‑ зазначив він у своїй доповіді.

Особливу увагу учасників загальних зборів Олег Топузов звернув на доробок науковців Інституту педагогіки: це й активна участь у розробці законодавства в галузі освіти, концепцій, державного освітнього стандарту, навчальних програм і підручників з навчальних предметів. "Забезпечення української школи якісними підручниками й дидактичними посібниками продовжує займати чільне місце в науковій діяльності Інституту" ‑ зазначив доповідач.

В своїй доповіді Олег Топузов наголосив на необхідності вирішення проблем у сучасному підручникотворенні.  "З часу впровадження перших стандартів освіти в Україні об’єктивно діє система видання масовим тиражем не апробованих підручників... З метою усунення цієї проблеми Інститут педагогіки ініціював перед МОН розроблення Положення про експериментальний підручник, яке б мало врегулювати процедуру апробації навчальної літератури й унеможливити потрапляння до школи підручників, що не пройшли ретельної експериментальної перевірки»  – зазначив директор Інституту педагогіки НАПН України. На його думку, в актуалізації та вирішенні проблем підручникотворення значну роль відіграє збірник наукових праць "Проблеми сучасного підручника", який щорічно видається з нагоди проведення Всеукраїнської (а останні роки – міжнародної) одноіменної конференції.

Наприкінці свого виступу О. М. Топузов висловив думку, що розвиток освіти, підвищення її якості неможливі лише шляхом здійснення управлінських заходів, адже вони потребують насамперед комплексного наукового обґрунтування й експериментальної перевірки. "Тому Національна академія педагогічних наук України готова взяти на себе функції  не просто експерта, який здатний оцінити концептуально усталені підходи в організації шкільної освіти й забезпечувати методичне обґрунтування вже чітко визначених, незмінних систем, а дійсно визначати пріоритетні напрями якісного розвитку освітньої галузі. Адже функції розробника стратегії розвитку освіти в Україні належать у першу чергу науковцям Національної академії педагогічних наук України" ‑ зазначив директор Інституту педагогіки.  

Голова Комітету ВР з питань науки і освіти Лілія Гриневич під час виступу заявила, що сьогодні й суспільство, і сфера освіти, й педагогічна наука переживають надзвичайний момент. Фактично закладається нова державна ідеологія й політика, відбуваються зміни в державних інституціях, народжуються нові соціальні стратегії.

"Якою постане Україна в період наступної постреволюційної стабільності багато в чому залежить від освіти. Адже освіта була й залишається одним із головних факторів формування суспільної свідомості, тим важливим соціальним інститутом, який здатний повернути людям втрачену віру у вищі моральні цінності й смисл людського буття", - зазначила Лілія Гриневич.

Вона висловила впевненість у тому, що в України нарешті з’явився реальний шанс здійснити довгоочікувані зміни у сфері освіти й науковий потенціал Національної академії педагогічних наук та її структурних підрозділів у таких умовах є вкрай важливим. За її словами, потрібно налагодити тісну взаємодію між новим керівництвом Міносвіти, парламентським комітетом ВР з питань науки та освіти і Національною академією педагогічних наук у підготовці нової редакції Закону України "Про освіту" й інших нормативних документів. 

Відбулися також засідання відділень Академії, на яких їх учасники розглянули діяльність відділень у звітному році та завдання на 2014 рік і продовжили обговорення доповіді президента НАПН України. На другому пленарному засіданні було прийнято постанову Загальних зборів НАПН України і нагороджено переможців конкурсу НАПН України за кращі наукові роботи 2013 року.

Переглянути презентаційні матеріали до доповіді  В. Г.  Кременя  

Переглянути презентаційні матеріали до доповіді О. М. Топузова

Переглянути звернення Національної академії педагогічних наук України до вчених Російської академії освіти 


ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку