Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку організаційної культури та її вплив на ефективність діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»

Всеукраїнська  науково-практична конференція «Сучасні тенденції  розвитку  організаційної  культури та її вплив на ефективність діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» 16.04.2014

10 квітня 2014 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку організаційної культури та її вплив на ефективність діяльності загальноосвітніх навчальних закладів». 

Мета заходу: обговорення результатів експериментальної роботи гімназії № 117 ім. Л.Українки відповідно до ІІІ формувального етапу Всеукраїнського експериментального дослідження «Формування організаційної культури ЗНЗ», які були представлені у доповіді директора гімназії № 117 ім. Л.Українки Нідзієвої В.А., виступах співробітників гімназії Тютюнникової Н.В., Токар Н.О., Ковтун Л.А., Виноградової Н.Г., Лунько Н.І., Цорінової Н.С., узагальнені науковим керівником дослідження Калініною Л.М.

Місце проведення: м. Київ, Київський міський будинок Учителя.

Організатори: Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, лабораторія управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України лабораторія організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, гімназія № 117 ім. Лесі Українки міста Києва, Асоціація керівників шкіл України, Інститут суспільства Київського університету ім. Бориса Грінченка.

Основними тематичними напрямами роботи конференції були:

- Управлінська культура керівника як фактор впливу на розвиток організаційної культури школи.

- Механізми управління загальноосвітнім навчальним закладом в контексті організаційної культури.

- Стратегічний менеджмент як основа розвитку організаційної культури.

- Аксіологічні основи комунікації в організаційній культурі школи.

- Роль організаційної культури в інноваційному розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Учасники:у конференції брали участь 77 осіб очно та 42 особи заочно разом – 119 осіб, з них: 8 представників Інституту педагогіки (доктор педагогічних наук Калініна Л.М., 5 кандидатів педагогічних наук – Головко М.В., Онаць О.М., Гораш К.В., Пузіков Д.О., Климчук Л.О.), 1 науковий кореспондент Неруш М.В., Сірож М.В.); співробітники Інституту психології - 3 особи (1 доктор психологічних наук Карамушка Л.М., 2 кандидати психологічних наук – Терещенко К.В., Креденцер О.В.); представники Інституту інноваційних технологій та змісту освіти –1 (Чуприна Н.В.), Інститут суспільства ім. Бориса Грінченка – 3 (Линьов К.О., Линьова І.О., Канафоцька Г.П.), Університету менеджменту освіти НАПН України – 1 (Тимошко Г.М., канд. пед. наук), представники ОІППО – 11, керівники ЗНЗ, заступники директорів ЗНЗ, вчителі- предметними, психологи, методисти і управлінці, студенти НПУ ім. М.П. Драгоманова - 8 осіб.

З доповідями на пленарному засіданні 10.04.14 виступили:

Калініна Л.М., доктор педагогічних наук, професор - «Організаційна культура в контексті стратегічного менеджменту»; Онаць О.М., кандидат педагогічних наук, президент АКШУ – «Роль керівника у створенні успішного культурно-освітнього середовища»,;Карамушка Л.М., доктор психологічних наук, професор - «Організаційної культура: сутність та роль у життєдіяльності освітніх організацій»; Нідзієва В. А., аспірант Інституту педагогіки НАПН України, директор гімназії №117 імені Лесі Українки м.Києва - «Управління розвитком організаційної культури ЗНЗ», Линьов К.О., директор Інституту суспільства Київського університету ім. Бориса Грінченка, кандидат наук з державного управління, доцент – «ІКТ- компетентність керівника ЗНЗ; Тимошко Г.М., професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої освіти Інститут менеджменту та психології УМО НАПН України, кандидат педагогічних наук – «Роль організаційної культури керівника ЗНЗ у забезпеченні якості шкільної освіти», Канафоцька Г.П., ст. викладач кафедри менеджменту та адміністрування Київського університету ринкових відносин – «Моральні чесноти як основа формування лідерства – служіння».

Працювали три секції: № 1. Механізми управління загальноосвітнім навчальним закладом в контексті організаційної культури. Стратегічний менеджмент як основа розвитку організаційної культури. № 2. Аксіологічні основи комунікації в організаційній культурі школи. № 3. Роль організаційної культури в інноваційному розвитку загальноосвітнього навчального закладу. 

На засіданнях секцій виступили: Терещенко Кіра Володимирівна, науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук; Шевченко Антоніна Михайлівна, завідувач кабінету педагогічних інновацій Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів; Лунько Наталія Іванівна, голова РМО вчителів початкової школи , Печерського району м. Києва; Виноградова Наталія Георгіївна, голова МО вчителів початкової школи; Баранова Вікторія Анатоліївна, методист науково- методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради; Токар Наталія Олександрівна,заступник директора гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва; Ковтун Лада Анатоліївна, вчитель математики гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва; Єрмаков Іван Гнатович, РНМЦ Печерського району м. Києва, кандидат історичних наук; Ветров Іван Васильович., проректор з науково – педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти; Тютюнникова Наталія Вікторівна, заст. директора з НВП гімназії № 117 імені Лесі Українки М.Києва; Чуприна Наталія Володимирівна, методист вищої категорії відділу менеджменту освіти відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України; Пузіков Дмитро Олегович, завідувач лабораторією педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; Гораш Катерина Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторією педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; Цорінова Наталія Степанівна, вчитель хімії гімназії № 117 та ЗНЗ № 134 м. Києва, вчитель методист.

Під час панельної дискусії йшло обговорення результатів експериментальної роботи, питання діагностики організаційної культури та визначення її типу за різними підходами, сучасні тенденції розвитку організаційної культури в ЗНЗ, роль формальних та неформальних комунікацій, створення тренінгового центру з менеджмент освіти.

Проблеми, які обговорювалися: діагностика організаційної культури ЗНЗ, розвиток організаційної культури керівника ЗНЗ в умовах модернізації змісту освіти; управління розвитком організаційної культури в контексті стратегічного менеджменту; управління навчальними закладами інноваційного типу; роль організаційної культури у забезпечення компетентнісного підходу в інноваційній діяльності ЗНЗ; організаційна культура в професійній комунікації вчителів; роль лідерів у розвитку навчальних закладів та освіти в цілому; засоби організаційної культури в роботі методичних об’єднань вчителів – предметників; роль організаційних цінностей, національне виховання і розвиток особистості.

Результати. На конференції схвалені: результати апробації моделі формування організаційної культури ЗНЗ гімназії № 117 ім. Л.Українки «Формування організаційної культури ЗНЗ» та методики її впровадження, результати вивчення організаційних цінностей навчальних закладів та їх вплив на формування організаційної культури; роздані методичні матеріали щодо методики розвитку ОК; відбувся обмін інноваційним досвідом; виявлено зацікавленість усіх учасників конференції у подальшій спільній роботі; виявлені тенденції розвитку організаційної культури; внесені пропозиції щодо

підвищення ефективності державної політики в освітній галузі.

Позитивними тенденціями розвитку організаційної культури визнані: постійний процес змін; процеси суспільної трансформації; зміни способу мислення; вміння використовувати ІКТ; значне підвищення ІКТ- компетентностей керівників ЗНЗ; легітимізація використання ІКТ у роботі керівників ЗНЗ та педагогів; активне запровадження дистанційних форм навчання; визнання роботи з ІКТ.

Негативними тенденціями визнані: постійний процес змін, відсутність навичок реагування на зміни; суспільна дезінтеграція; відсутність впливу громадськості на процеси формування стратегії шкіл; відірваність від життя методик викладання; відсутність переходу від урочно-класових до інших організаційних форм навчання; низька мотивація до впровадження різного роду інновацій через відсутність адекватного бюджетного фінансування ЗНЗ; втрата прошарку молодих батьків як суб’єктів впливу на виховання дітей з високими моральними цінностями, зокрема, сімейними.

Пропозиціями щодо зменшення негативних тенденцій, запропонованими у результаті роботи секцій, вважати: перехід від «рецептурної» педагогіки до філософії освіти та бачення перспектив інноваційного розвитку школи; отримання досвіду через процеси спілкування за «круглими столами», у тому числі з використанням ІКТ; прийняття Закону «Про виховання»; створення Національної Ради вчителів-предметників з експертизи сучасної навчально-методичної літератури; удосконалення державних стандартів у контексті української національної ідеї; прийняття Концепції гуманітарного розвитку.

Зважаючи на наявність негативних тенденцій, є потреба в глибшому дослідженні причин їх виникнення та пошуку механізмів їх вирішення. Результати досліджень винести на обговорення наступної конференції.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку