Crossref Member Badge

Виїзне засідання лабораторії географічної і економічної освіти

Виїзне засідання лабораторії географічної і економічної освіти 14.04.2014

Важливим елементом наукової роботи є впровадження результатів досліджень. Згідно з Планом роботи Інституту педагогіки НАПН України 10 квітня 2014 року у м. Бердичеві було проведене виїзне засідання лабораторії географічної і економічної освіти. У його підготовці взяли участь більшість співробітників лабораторії.

Порядок денний засідання:

1. Перспективи розвитку географічної освіти в основній школі.

2. Аналіз чинних навчальних програм та підручників з географії.

3. Перспективи розвитку географічної освіти у старшій школі. Профільне навчання з географії.

4. Різне.

У рамках засідання був проведений круглий стіл з учителями географії м. Бердичева. Співробітниками лабораторії впроваджені матеріали НДР «Науково-методичні засади формування й реалiзацiї оновлення змісту географічної освiти в основній школі».

Про своє бачення актуальних проблем географічної освіти у своїх виступах перед освітянами зазначили О. Ф. Надтока, завідувач лабораторії, канд. пед. наук, провідний науковий співробітник; В. С. Яценко, канд. пед. наук, старший науковий співробітник; О. П. Кравчук, канд. пед. наук, старший науковий співробітник.

У рамках засідання науковці та вчителі жваво обговорювали Концепцію географічної освіти в основній школі, яка розроблена співробітниками лабораторії. Загалом вона отримала схвальну оцінку освітян.

В обговоренні концепції взяли участь педагогічні працівники м. Бердичева: В. А. Бічук, А. В. Калінська, канд. пед. наук, О. Ф. Руденко, О. О. Замориленко, П. С. Скавронський, А. М. Цвєткова, Н. В. Власюк, А. Е. Павлович, С. Б. Лутай та інші.

Разом з педагогічною громадськістю, співробітники лабораторії географічної і економічної освіти також обговорили основні положення перспективної НДР, що розпочинається в 2015 році.


Повернення до списку