Crossref Member Badge

Науково-практичний семінар «Соціально-професійна орієнтація старшокласників у процесі навчання за технологічним профілем»

Науково-практичний семінар «Соціально-професійна орієнтація старшокласників у процесі навчання за технологічним профілем» 25.04.2014

24 квітня 2014 р. в м. Чернігові відбувся науково-практичний семінар «Соціально-професійна орієнтація старшокласників у процесі навчання за технологічним профілем».

Організатори: лабораторія профільного навчання та профконсультацій Інституту педагогіки НАПН України, Управління освіти Чернігівської міської ради, Науково-методичний центр Чернігівської міської ради, ліцей № 15 м. Чернігова.

У роботі семінару взяли участь 6 співробітників лабораторії (Доротюк В.І., Піддячий М.І., Левченко Н.Г., Рогоза В.В., Коляновська М.С., Васьківський М.В.).

Теми виступів:

В.І. Доротюк – «Педагогічні засади професійного становлення старшокласників в процесі соціально-професійної орієнтації на уроках трудового навчання»;

М.І. Піддячий – «Теоретико-методичні засади соціально-професійної орієнтації учнів в умовах технологічного профілю навчання»;

Н.Г. Левченко – «Професійне становлення старшокласників у процесі наскрізної технологічної підготовки»;

В.В.Рогоза – «Особливості взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах соціально-професійної орієнтації»;

М.С. Коляновська – «Організаційно-педагогічні умови реалізації соціально-професійної орієнтації учнів в процесі вивчення технологічного профілю»;

М.В. Васьківський – «Ціннісно-орієнтований підхід до професійного самовизначення учнів в умовах технологічного профілю навчання».

Мета заходу – аналіз і узагальнення теоретико-методологічних і практичних підходів до розробка структури соціально-професійної орієнтації старшокласників у процесі наскрізної технологічної підготовки у навчально-науковому комплексі.

Проблеми, які обговорювалися: розробка структури соціально-професійної орієнтації старшокласників у процесі наскрізної технологічної підготовки у навчально-науковому комплексі, вибір споріднених професій технологічного профілю, інтеграція профільних напрямів, зокрема, технологічного профілю, що значно розширить адекватний вибір старшокласниками своєї майбутньої професії, створення навчально-наукового комплексу, що сприятиме формуванню змісту освіти, зокрема, технологічної у системі ступеневої підготовки фахівців.

Результати. Обмін досвідом щодо організаціїсоціально-професійної орієнтації старшокласників у процесі навчання за технологічним профілем, апробація результатів НДР.

За матеріалами семінару підготовлено рекомендації: для побудови і структури соціально-професійної орієнтації старшокласників у процесі наскрізної технологічної підготовки у навчально-науковому комплексі потрібно використати визначені і обґрунтовані теоретико-методологічні підходи до організації соціально-професійної орієнтації в умовах профільної школи, а також врахувати чинники і організаційно-педагогічні умови, що впливають на ефективність соціально-професійної орієнтації учнів профільної школи.


Повернення до списку