Crossref Member Badge

Всеукраїнський педагогічний інтерактивний марафон 2015

10.06.2015
Банер_марафон.jpg

День 1
День 2

   В умовах реалізації нових освітніх тенденцій як ніколи актуальним стає питання забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів якісною навчально-методичною літературою, а також проведення широкої просвітницької роботи. Успішне вирішення цих питань є можливим за умови співпраці всіх учасників цього процесу: науковців, методистів, вчителів, авторів навчально-методичної літератури, видавців.

   З огляду на це Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України і Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, підтримуючи ініціативу видавництва «Ранок», виступили з пропозицією провести Всеукраїнський педагогічний інтерактивний марафон «Відкриті педагогічні студії «Якісна освіта – це…», мета якого – організувати діалог з актуальних питань сучасної освіти, зокрема забезпечення шкіл якісною навчально-методичною літературою, між науковцями, методистами, авторами, видавцями, вчителями, ознайомити учасників з новітніми досягненнями педагогіки, відповісти на запитання освітян, вислухати їхні зауваження та пропозиції. Ініціативу підтримали провідні видавництва України: «Грамота», «Фірма «Інкос», «Навчальна книга – Богдан», «Алатон», «Підручники і посібники», «Літера ЛТД», «Гімназія», Видавнича група «Основа», Інформаційно-аналітична агенція «Наш час» та інші.

   Відкриття педагогічного марафону відбулось 8 червня в Інституті педагогіки НАПН України.  З вітальним словом виступив директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Топузов О. М.

   Першу педагогічну студію вела провідний вчений у галузі дидактики початкової освіти головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Бібік Н. М. (Освіта, спрямована на компетентні сні результати. 8 червня. 12.15 13.15.).

   Такий аспект проблематики педагогічного марафону, як якість математичної освіти було висвітлено у роботі студій, яку вела докторантка Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Онпрієнко О. В. (Якість початкової освіти: проблеми і шляхи забезпечення. 8 червня. 13.30. – 14. 30.).

   Інноваційні зміни початкової освіти та їх дидактико-методичний супровід стали предметом дискусії у студії, яку очолила завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук Цимбалару А. Д. (Освіта, яка надихає на дії, 9 червня. 13.00. – 14.00.).

   На наступному тижні відбудеться обговорення проблем забезпечення якісної мовної освіти в початковій школі у студії, яку буде вести провідний науковий співробітник відділу початкової освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Пономарьова К. І. (Досконале оволодіння учнями українською мовою як засобом навчання. 15 червня. 12.00. – 13. 00.).

   16 червня працюватиме студія, де науковий співробітник відділу початкової освіти Листопад Н. П. розглядатиме проблеми створення сучасного підручника  математики для початкової ланки школи (Підручник з математики – поєднання традицій та новацій. 16 червня. 13.00 – 14.00.). 

   Резонас і затребуваність таких заходів стали приводом для запровадження як щорічного.Повернення до списку