Crossref Member Badge

Набір статей до збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника»

22.08.2019

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до публікації у збірнику наукових праць «Проблеми сучасного підручника» (ПСП).

Наукове фахове видання індексується Google Scholar, Index Copernicus; входить до науково-метричної баз ERIH Plus, РІНЦ, Research Bible (Японія); зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1309); є рецензованим. 

Тематика публікацій:  актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створення сучасної навчальної  й науково-методичної літератури. 

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Матеріали, що подаються до друку в журналі англійською мовою, приймаються виключно з документом, який підтверджує професійний переклад тексту (довідка з бюро перекладів, рецензія з профільної кафедри або від перекладача). 

Періодичність видання 2 рази на рік.

Матеріали до наступного випуску (випуск 23) можна подати  до 10 вересня (збірник буде видано у листопаді).
Повернення до списку