Crossref Member Badge

Набір статей до фахового видання України категорії «Б» збірника наукових праць "Проблеми сучасного підручника"

09.09.2020

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до публікації у збірнику наукових праць «Проблеми сучасного підручника» (ПСП).

Наукове фахове видання індексується Google Scholar, Index Copernicus; входить до науково-метричної баз ERIH Plus, РІНЦ, Research Bible тощо; зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1309); є рецензованим. 

Тематика публікацій:  актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створенні та застосування  в освітньому процесі навчальної  й науково-методичної літератури. 

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Періодичність видання 2 рази на рік.

Періодичність видання 4 рази на рік.Терміни подання матеріалів до друку в 2020 році:

Випуск 25 – до 20 вересня (друк заплановано у листопаді 2020 р.).

   Повернення до списку