Crossref Member Badge

Набір статей до "Українського педагогічного журналу"

17.02.2020

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної теорії і практики на сторінках часопису «Український педагогічний журнал» (УПЖ).

Наукове фахове видання індексується Google Scholar, Index Copernicus; входить до науково-метричної баз ERIH Plus, РІНЦ, Research Bible (Японія); зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1317); є рецензованим.

Статті в УПЖ публікуються за такими напрямами досліджень:

– теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;

– теорія освіти і навчання;

– історія педагогіки;

– порівняльна педагогіка;

– якість освіти;

– управління розвитком освіти;

– методики шкільного навчання тощо.

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Матеріали, що подаються до друку в журналі англійською мовою, приймаються виключно з документом, який підтверджує професійний переклад тексту (довідка з бюро перекладів, рецензія з профільної кафедри або від перекладача). 

Періодичність видання 4 рази на рік.


Вимоги до подання матеріалів


Терміни подання матеріалів до друку в 2020 році:

у перший номер – до 30 січня (друк -  у березні, квітні).

у другий номер – до 20 березня (друк -  у червні).

у третій номер – до 20 травня (друк -  у вересні).

у четвертий номер – до 20 вересня (друк -  у грудні).


Повернення до списку