Crossref Member Badge

Науково-практичний семінар «Особливості навчання математики та фізики за підручниками, підготовленими в лабораторії МФО».

Науково-практичний семінар «Особливості навчання математики та фізики за підручниками, підготовленими в лабораторії МФО». 22.03.2013

21 березня 2013 року у смт Велика Димерка Київська обл. відбувся науково-практичний семінар «Особливості навчання математики та фізики за підручниками, підготовленими в лабораторії МФО».

Організатори: Лабораторія математичної і фізичної освіти інституту педагогіки НАПН України, Відділ освіти Броварської РДА, Великодимерський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс.

Мета заходу – обговорення особливостей організації навчання математики та фізики за підручниками, підготовленими в лабораторії МФО.

В роботі семінару взяли участь 10 співробітників лабораторії:

− завідувач лабораторії О.І. Глобін – «Особливості нової навчальної програми з математики для основної школи»;

− провідний науковий співробітник Л.В. Непорожня – «Особливості нової навчальної програми з фізики для основної школи»;

провідний науковий співробітник Т.М. Хмара – «Навчання учнів основної школи математичної мови як складової математичної компетентності»;

− старший науковий співробітник М.Д. Мацько – «Реалізація компетентнісного підходу в змісті шкільних підручників з математики для основної школи»;

− старший науковий співробітник О.П. Вашуленко – «Формування предметних і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі навчання геометрії»;

− старший науковий співробітник Т.М. Засєкіна – «Проектна діяльність в системі компетентнісного навчання фізики в основній школі»;

− науковий співробітник В.С. Коваль – «Науково-методичне забезпечення вивчення розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження в механіці» у курсі фізики 9 класу»;

− науковий співробітник І.П. Крячко – «Пропедевтика астрономічних знань в курсі фізики основної школи»;

− молодший науковий співробітник В.В. Волошена – «Формування в учнів основної школи вмінь математичного моделювання як складової математичної компетентності»;

− молодший науковий співробітник Д.О. Засєкін – «Особливості вивчення електромагнітних явищ в основній школі».

За результатами підготовлені рекомендації семінару.


Повернення до списку