Crossref Member Badge

Засідання Всеукраїнського клубу «Директор школи»

Засідання Всеукраїнського клубу «Директор школи» 04.02.2013

01 лютого 2013 року в Будинку вчителя (м. Київ) було проведено Засідання Всеукраїнського клубу «Директор школи» на тему «Самоменеджмент у діяльності керівника ЗНЗ».

Організатори: Асоціація керівників шкіл України (АКШУ), редакція газети «Директор школи», Інститут педагогіки НАПН України (лабораторія управління освітніми закладами) спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, з Національною академією педагогічних наук, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту м. Києва, Київським міським будинком учителя.

У засіданні клубу взяли участь 95 осіб, з них: 5 співробітників Інституту педагогіки (2 – доктори педагогічних наук; 2 - кандидатів педагогічних наук; 1 – аспірант); 3 – наукові кореспонденти; 1 представник МОН, 3 представники інспекції, 2 представники Інституту інноваційнх техношлогій; 2 представники інших наукових установ; 10 представників органів управління освітою; 10 представників науково-методичних служб; 62 представники АКШУ і директорського корпусу.

На засіданні Клубу з доповіддю «Організаційні механіізми самоменеджменту в управлінській діяльності керівника школи» виступила Онаць О.М.

Інші співробітники Інституту педагогіки брали участь у дискусії та тренінгу.

Мета заходу – визначення ролі самоменеджменту у діяльності керівника ЗНЗ, теоретичних аспектів самоменеджменту для досягнення вершин особистісного іпровесійного розвитку, практичних аспектів самоменеджменту та організаційних механізмів самоменеджменту в управлінській діяльності керівника ЗНЗ.

Проблеми, які обговорювалися: роль менеджменту в управлінні загальною середньою освітою; самоменеджмент як фактор досягнення вершин особистісного і професійного розвитку; самоменеджмент керівника ЗНЗ як складова його організаційної культури; атестація керівника ЗНЗ і самоменеджмент; особливості самоменеджменту керівника. Щоденний само менеджмент; окремі практичні аспекти само менеджменту керівника; організаційні механізми самоменеджменту в управлінській діяльності директора школи. Проведено тренінг«Розвиток навичок комунікативного мислення», тестування учасників, дискусію «Єдиний спосіб змінити світ – це змінити себе»

Результати. За матеріалами засідання Клубу: вироблено та роздано учасникам рекомендації для керівників ЗНЗ щодо розвитку само менеджменту; матеріали тренінгу «Розвиток навичок комунікативного мислення»; коментарі до тестів про самоуправління часом та визначення стану власного самоменеджменту; презентацію «Організаційні механізми самоменеджменту в управлінській діяльності директора школи»; подано пропозиції до Положення про атестацію керівника ЗНЗ до МОН України.


Повернення до списку