Crossref Member Badge

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір інновацій

04.06.2020

IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір інновацій»

 

28 травня 2020 року відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки провів ІV Міжнародну Інтернет-конференцію «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2020: глобалізований простір інновацій», яку організовано в рамках НДР «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2018 – 2020).

Конференція є консолідацією співпраці Інституту педагогіки НАПН України та Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України з Науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь. Співорганізаторами конференції виступили відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти.

Партнер конференції: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, а також Тернопільський обласний комунальний інститутом післядипломної педагогічної освіти В роботі конференції взяли участь 170 представників наукової спільноти з України, Білорусії та Мексики.


Повернення до списку