Crossref Member Badge

Міжнародний освітній онлайн курс з методики викладання мови іврит

Міжнародний освітній онлайн курс з методики викладання мови іврит 17.07.2020

 

13-16 липня 2020 року відбувся освітній онлайн курс з методики викладання мови іврит для вчителів івриту закладів загальної середньої освіти України з єврейським етнокультурним компонентом.

Організатори курсу: Наталія Бакуліна, к.пед.наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, Мікі Кацбург, керівник, і Мейрав Кравець, провідний методист Всесвітнього центру єврейської освіти (Ізраїль, м. Єрусалим).

Мета курсу: є підвищення фахової кваліфікації вчителів мови іврит, отримання сучасних інструментів і методик для подальшого здійснення процесу дистанційного та/або змішаного навчання мови іврит.

Учасники курсу: вчителі мови іврит ЗЗСО України, Ізраїлю, Південної та Північної Америки.

Курс проходив у формі серії онлайн майстер-класів.

У результаті дистанційного навчання освітяни набули нових знань і підвищили рівень професіональних компетентностей у сфері методики викладання мови іврит, зокрема:

- познайомилися з новими асинхронними інструментами та платформами дистанційного та / або змішаного навчання,

- опановували різноманітні методики для здійснення словникової роботи, навчання різним видам мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма), розвитку мовних навичок у ході дистанційного та/або змішаного навчання;

- обговорювали форми роботи для засвоєння нової лексики на різних етапах навчання відповідно до рівня володіння мовою іврит і віковими особливостями учнів;

- отримали методичні рекомендації щодо роботи з текстами різних жанрів і стилів, вчилися будувати систему роботи з ними для удосконалення комунікативної компетентності учнів,

- обмінялися досвідом з колегами із інших країн світу, та навіть з інших континентів!

Також учителі отримають сертифікати про підвищення кваліфікації, що дозволить їм у подальшому проходити атестацію та за бажанням сертифікацію з фаху.
Повернення до списку