Crossref Member Badge

Інститут педагогіки НАПН України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних вчених-педагогів

27.01.2016

В Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України до дня науки започатковано щорічний конкурс на здобуття премій імені видатних вчених-педагогів. Іменні премії присуджуються працівникам Інституту за:

  • вагомий внесок у розвиток педагогічної науки (за галуззю);
  • систематичне та якісне виконання планової НДР та впровадження її результатів, щ о мають значний соціальний ефект;
  • активну участь в освітніх проектах, конкурсах науково-методичних і навчальних розробок, що ініціюються МОН України та НАПН України;
  • ефективну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
  • організацію та проведення наукових заходів міжнародного і всеукраїнського рівнів; популяризацію результатів діяльності установи в зарубіжних наукових виданнях.

         Іменною премією можуть бути нагороджені науковці та педагогічні працівники інших установ і закладів освіти за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, активну співпрацю з Інститутом, участь у впровадженні результатів науково-дослідної роботи та їх популяризацію.

2. Конкурс проводитиметься за номінаціями:

  • із загальної педагогіки й історії педагогіки – імені Якова Мамонтова;
  • з методик навчання – імені Семена Гончаренка;
  • з дидактики – імені Василя Помогайби.

     Рішення про нагородження Іменною премією приймає вчена рада Інституту за поданням керівників структурних підрозділів або членів вченої ради. Для участі в конкурсі структурним підрозділам інституту педагогіки НАПН України необхідно до 20 березня 2016 р. подати науково-організаційному відділу інституту педагогіки НАПН України подання, яке включає: витяг із протоколу засідання структурного підрозділу (із зазначенням результатів голосування); докладну характеристику наукової діяльності претендента на нагородження (до 3 сторінок) із окремим списком опублікованих наукових праць.

Детальніше

Повернення до списку