Crossref Member Badge

Набір статей до фахового видання України категорії «Б» "Український педагогічний журнал"

28.07.2020

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної теорії і практики на сторінках часопису «Український педагогічний журнал» (УПЖ).

Український педагогічний журнал  індексується:

Google Scholar  (h-індекс - 11, i 10 - індекс - 15,

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5FW1OLgAAAAJ&hl=uk

            Index Copernicus (ICV 2018: 73.33);

Citefactor  (Index - 253).

Видання входить до таких науково-метричних баз, як: ERIH Plus, РІНЦ, Research Bible (Японія); зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1317).

Статті в УПЖ публікуються за такими напрямами досліджень:

– теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;

– теорія освіти і навчання;

– історія педагогіки;

– порівняльна педагогіка;

– якість освіти;

– управління розвитком освіти;

– методики шкільного навчання тощо.

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Періодичність видання 4 рази на рік.

Вимоги до подання матеріалів

Терміни подання матеріалів у четвертий номер - до 20 вересня (друк заплановано в грудні 2020 р.)


Повернення до списку