Набір статей до "Українського педагогічного журналу"

09.07.2018

національнА академіЯ педагогічних наук України

Інститут педагогіки

 

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної теорії і практики на сторінках часопису «Український педагогічний журнал».

Фахове наукове видання «Український педагогічний журнал» засновано Інститутом педагогіки у 2015 році та сьогодні є популярним серед науковців і освітян в Україні та за кордоном. Журнал входить до міжнародної наукометричної бази РІНЦ (SCIENCE INDEX RU), індексується Google Scholar (Google Академія), бази наукових  журналів ICI World of Journals (Index Copernicus), має ISSN, є рецензованим.

 У четвертий номер журналу можна подати статті  до 1 жовтня 2018 р.

Статті, надіслані пізніше, будуть розміщені у наступному номері!

 Завантажити інформаційний лист УПЖ


Терміни подання матеріалів до друку в 2018 році:

у перший номер – до 10 лютого (друк журналу в березні);

 в другий номер – до 30 квітня (друк - в червені);

в третій номер – до 15 липня (друк -  у вересні);

      в четвертий номер – до 1 жовтня (друк -  у грудні).

Повернення до списку