Crossref Member Badge

Набір статей до "Українського педагогічного журналу"

09.01.2020

національнА академіЯ педагогічних наук України

Інститут педагогіки

 

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної теорії і практики на сторінках часопису «Український педагогічний журнал» (УПЖ).

Наукове фахове видання індексується Google Scholar, Index Copernicus; входить до науково-метричної баз ERIH Plus, РІНЦ, Research Bible (Японія); зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1317); є рецензованим.

Статті в УПЖ публікуються за такими напрямами досліджень:

– теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;

– теорія освіти і навчання;

– історія педагогіки;

– порівняльна педагогіка;

– якість освіти;

– управління розвитком освіти;

– методики шкільного навчання тощо.

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Матеріали, що подаються до друку в журналі англійською мовою, приймаються виключно з документом, який підтверджує професійний переклад тексту (довідка з бюро перекладів, рецензія з профільної кафедри або від перекладача). 

Періодичність видання 4 рази на рік.


Вимоги до подання матеріалів


Терміни подання матеріалів до друку в 2020 році:

у перший номер – до 30 січня (друк -  у березні, квітні).

у другий номер – до 20 березня (друк -  у червні).

у третій номер – до 20 травня (друк -  у вересні).

у четвертий номер – до 20 вересня (друк -  у грудні).

Повернення до списку