Crossref Member Badge

Набір статей до "Українського педагогічного журналу"

15.08.2019

національнА академіЯ педагогічних наук України

Інститут педагогіки

 

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної теорії та практики на сторінках фахового наукового видання «Український педагогічний журнал».

Журнал входить до міжнародної наукометричної бази РІНЦ; зареєстрований у міжнародній системі CrossRef (DOI: 10.32405/2411-1317-2018-3); індексується Google Scholar (Google Академія), Index Copernicus,   Research Bible (Японія) та є рецензованим.

Наукові статті в журналі публікуються українською, англійською та  російською мовами. Періодичність друку – 4 рази на рік. 

Основні напрями досліджень для публікацій: 

  • теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;

  • теорія освіти і навчання;

  • порівняльна педагогіка;

  • методики навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти. 

  • управління розвитком освіти;

  • якість освіти;

  • історія педагогіки. 

 У третій номер журналу можна подати статті  до 20 липня 2019 р.

Статті, надіслані пізніше, будуть розміщені у наступному номері!


 Завантажити інформацію для авторів


Терміни подання матеріалів до друку в 2019 році:

у перший номер – до 10 лютого (друк журналу в березні);

 в другий номер – до 1 травня (друк - в червені);

в третій номер – до 20 липня (друк -  у вересні);

      в четвертий номер – до 1 листопада (друк -  у грудні).

Повернення до списку