Crossref Member Badge

Набір статей до фахового видання України категорії «Б» збірника наукових праць "Проблеми сучасного підручника"

03.09.2020

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до публікації у збірнику наукових праць «Проблеми сучасного підручника» (ПСП).

Наукове фахове видання індексується Google Scholar, Index Copernicus; входить до науково-метричної баз ERIH Plus, РІНЦ, Research Bible тощо; зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1309); є рецензованим. 

Тематика публікацій:  актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створенні та застосування  в освітньому процесі навчальної  й науково-методичної літератури. 

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Періодичність видання 2 рази на рік.

Періодичність видання 4 рази на рік.Терміни подання матеріалів до друку в 2020 році:

Випуск 25 – до 20 вересня (друк заплановано у листопаді 2020 р.).

Повернення до списку