Crossref Member Badge

Набір статей до збірника наукових праць "Проблеми сучасного підручника"

09.01.2020

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до публікації у збірнику наукових праць «Проблеми сучасного підручника» (ПСП).

Наукове фахове видання індексується Google Scholar, Index Copernicus; входить до науково-метричної баз ERIH Plus, РІНЦ, Research Bible (Японія); зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1309); є рецензованим. 

Тематика публікацій:  актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створення сучасної навчальної  й науково-методичної літератури. 

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Періодичність видання 2 рази на рік.

Матеріали до наступного випуску (випуск 24, 2020) можна подати  до 1 квітня 
 (збірник буде видано у травні 2020р.).Терміни подання матеріалів до друку в 2020 році:

Випуск 24 – до 1 квітня (друк -  у травні).

   Випуск 25 – до 1 вересня (друк -  у листопаді).


Повернення до списку