Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05

09.03.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  Лабінської Оксани Михайлівни з теми: «Реалізація екологічної складової у навчанні хімії учнів основної школи Словацької Республіки».

 Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія)

Науковий керівник:

Староста Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Офіційні опоненти:

Рибалко Ліна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Вороненко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України. 

Автореферат Лабінська О.М.

Відгук Вороненко Т. І.

Відгук Рибалко Л. М. 

Дисертація Лабінська О.М. 
Повернення до списку