Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

28.12.2017

30 січня 2018 року о 14.00

У конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    


Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Жука Юрія Олексійовича на тему «Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності старшокласників в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчання».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання.

Науковий консультант: 

Жалдак Мирослав Іванович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теоретичних основ інформатики (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

Офіційні опоненти: 

Дибкова Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики та системології (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана);

Лобода Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій (Інститут комп’ютерних інформаційних технологій НАУ);

Морзе Наталія Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Повернення до списку