Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

16.04.2019

16 травня 2019 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Опалюк Тетяни Леонідівни «Дидактичні засади формування соціальної рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання.

Науковий консультант: 

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, віце-президент НАПН України.

Офіційні опоненти: 

Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)

Коваленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійського усного і писемного мовлення (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

Марусинець Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

Повернення до списку