Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

24.10.2016

24 листопада 2016 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Ковальчук Галини Олександрівни на тему: «Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання

Науковий консультант: 

Сергієнко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії та освітніх вимірювань (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

Офіційні опоненти: 

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології (Київський університет імені Бориса Грінченка)

Васьківська Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України)

Чобітько Микола Григорович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Повернення до списку