Crossref Member Badge

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01

07.09.2016

29 вересня 2016 року о 14.00

у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України (кім. 418) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01    

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Дибкової Людмили Миколаївни на тему: «Теоретико-методичні засади системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей».

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання

Науковий консультант: 

Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти (НАПН України)

Офіційні опоненти: 

Бондар Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, декан факультету педагогіки та психології (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова);

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського).    

Автореферат Дибкової Л.М.

Дисертація Дибкової Л.М.

Відгук Малихіна О. В. на дисертацію Дибкової Л. М.

Відгук Поясок Т. Б. на дисертацію Дибкової Л. М.

Відгук Бондаря В. І. на дисертацію Дибкової Л. М.


2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Орел Ольги Володимирівни на тему: «Проблеми шкільної математичної освіти у спадщині І. Ф. Тесленка (1908–1994 рр.)».

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник: 

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії педагогіки (Інститут педагогіки НАПН України)

Офіційні опоненти: 

Зайченко Іван Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки (Київський національний університет біоресурсів і природокористування України);

Кравченко Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

 Автореферат Орел О.В.

Дисертація Орел О.В

Відгук Кравченко О.О. на дисертацію Орел О. В.

Відгук Зайченка І.В. на дисертацію Орел О. В.

Повернення до списку